Kot je povedal Branko Dervodel, namestnik generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje, je lani največ klicateljev potrebovalo nujno medicinsko pomoč, po številu klicev pa je izstopalo mariborsko območje. Rekordna dneva po številu klicev sta bila med lanskimi poplavami konec oktobra in v začetku novembra, ko jih je bilo 8860 oziroma 8240. Generalni direktor ob tem dodaja, da je treba k vsem klicem prišteti tudi izhodne klice iz centrov, s katerimi operaterji aktivirajo različne reševalne enote in službe. Tako je bilo lani vseh klicev več kot 900.000.

Po besedah Boštjana Tavčarja, vodje centra za obveščanje Republike Slovenije, se pri nas pripravljamo na uvedbo sistema samodejnih klicev v sili iz vozil v primeru prometne nesreče (eCall). »Storitev naj bi vzpostavili do leta 2015. Po tem letu bodo morali imeti vsi avtomobili vgrajene naprave za tovrsten klic. V centru bodo lahko razbrali kraj, čas in težo nesreče, prav tako pa tudi vrsto in tip vozila ter kakšno gorivo uporablja. Iz vozila bo mogoče javljati nevarnosti tudi s pritiskom na tipko v vozilu,« je povedal Tavčar in poudaril, da velik izziv predstavlja tudi priprava na zagotavljanje samodejnega prepoznavanja jezika ob klicu v sili, kar bo omogočilo hitrejše vključevanje tolmačev v pogovor.

V regijskih centrih za obveščanje po Sloveniji je zaposlenih 143 delavcev. Za nemoteno delo jih manjka 22, kar pa trenutno nadomeščajo z nadurami.