Celje.Celjsko javno podjetje Vodovod - Kanalizacija uvaja novo storitev, in sicer odvajanje in čiščenje padavinskih voda s strehe. V občinah Celje, Vojnik, Štore in Dobrna bodo spremembo opazili že na položnicah za januar, ki jih bodo prejeli danes. V podjetju pričakujejo, da bodo številni želeli dodatna pojasnila, da bodo imeli pripombe glede površine strehe in so zato že ustanovili skupino ljudi, ki bo dvigovala telefonske slušalke in odgovarjala na vprašanja. V podjetju Vodovod - Kanalizacija (VO-KA) pa želijo ljudi predvsem vzpodbuditi, da bi deževnico, ki priteka s streh, poniknili ali pa jo zadržali na površini, ker bi s tem povečali nivo podtalnice in zagotovili večjo poplavno varnost.

Tiskovna predstavnica v VO-KA Celje Helena Kojnik nam je pojasnila, da bo strošek odvisen od velikosti strehe in od tega, kako ima uporabnik deževnico speljano s strehe. Tisti, ki padavinskih odpadnih voda nimajo speljanih v kanal, ne bodo plačali nič. Tisti, ki imajo deževnico speljano v kanalizacijo preko urejenega zadrževanja, bodo plačali 50 odstotkov količin padavinskih odpadnih voda s streh, preostali, ki nimajo urejenega zadrževanja in se jim deževnica s strehe steka naravnost v kanal, pa bodo plačali celotno količino.

Gre za spremembe, ki jih zahteva EU, tako da bodo morala v prihodnjih 15 mesecih novo storitev začeti zaračunavati tudi vsa preostala podjetja v Sloveniji, ki skrbijo za pitno vodo in čiščenje odpadnih voda. Da med ljudmi zaradi novega stroška ne bo preveč hude krvi, je treba opozoriti, da se je ravno zaradi tega znižala cena odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, hkrati pa se je ta cena razdelila na fiksni in variabilni del.

Na celjskem VO-KA pravijo, da so ravno zadnje poplave v Sloveniji sprožile plaz vprašanj, kako je mogoče, da se je v tako kratkem deževnem obdobju nabralo toliko vode, ki je drla po strugah rek in potokov in je bregove prestopila tudi tam, kjer jih ni še nikoli. Ker bi lahko ljudje tudi sami prispevali za večjo poplavno varnost, so pripravili zloženko, v kateri so na preprost in razumljiv način pojasnili, kaj se z vodo dogaja v naravi in v pozidanih urbanih središčih in kako lahko z gradnjo lagun ali zadrževalnih bazenov sami poskrbimo za naravo, pa tudi za nižjo položnico.

Naj ob tem spomnimo, da so cene komunalnih storitev, tako vode, kanalščine, kot tudi denimo odvoza odpadkov, v zadnjem času sprožile precej polemik; država namreč že več kot desetletje skuša neuspešno regulirati te cene, konec lanskega leta pa so na vladi sprostili cene za komunalne storitve in občinam ter komunalnim podjetjem dali proste roke, da cene dvignejo v skladu z dvigom stroškov. A ker so nekatere občine oziroma komunalna podjetja pri tem močno pretiravala in očitno želela pokriti izgube iz minulih let, je vlada kmalu za tem dvig cen omejila na največ 30 odstotkov, vsem pa naložila, naj v naslednjem letu po vnprej določeni metodologiji pripravijo analizo dviga stroškov in uskladitev cen ter s tem utemeljijo podražitve. Marsikje zdaj sploh ne vedo, kako bodo letos obračunavali komunalne storitve.