Dopolnila k predlogoma zakona o delovnih razmerjih (ZDR) in novele zakona o urejanju trga dela, ki jih je minuli četrtek v roku v DZ vložilo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, predstavnikov sindikatov in delodajalcev niso navdala z optimizmom.

Kot je pred današnjim srečanjem v Ljubljani pojasnil izvršni sekretar za pravno področje in področje delovnih razmerij pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko, se je na seznamu vloženih amandmajev znašel tudi amandma, ki se nanaša na zaposlovanje za določen čas in nima ničesar skupnega z edino rešitvijo, ki so jo socialni parterji obravnavali v zadnjih štirih mesecih.

Potem ko je bilo v predlogu ZDR doslej predvideno, da delodajalec z istim delavcem ne bi smel skleniti pogodbe za določen čas za enako delo za več kot dve leti, namreč novo dopolnilo omogoča, da lahko na tem delovnem mestu za določen zaposli nekoga drugega, je povedal Zorko. Delodajalci bi tako lahko denimo na nekem delovnem mestu leta in leta verižili različne delavce, vsi pa bi bili zaposleni le za določen čas, je izpostavil.

"To pomeni, da ministrstvo povzema sedanji sistem sklepanja pogodb za določen čas," je opozoril. To bi po njegovih besedah pomenilo zvišanje števila pogodb za določen čas oz. še večjo segmentacijo trga dela, kar bi izničilo enega od glavnih ciljev reforme.

Sindikalist je namreč prepričan, da tudi predvideno zvišanje prispevkov, na katerega bodo morali delodajalci pristati v primeru sklepanja pogodb za določen čas, zanje ne bo predstavljalo tako visokega stroška, da bi jih odvrnil od tovrstnega zaposlovanja.

V tej luči Zorko od ministra za delo Andreja Vizjaka pričakuje umik tega dopolnila oz. amandma amandmaja ter pojasnilo, zakaj se je po več kot štirih mesecih pogajanj čez noč odločil za takšno rešitev.

Nezadovoljni so na današnja pogajanja prišli tudi delodajalci. Generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Igor Antauer je ocenil, da je iz v četrtek vloženih dopolnil razvidno, da predlagana reforma trga dela ni prava reforma, temveč predstavlja le "neke spremembe, popravke".

Po njegovih besedah so zanje še vedno odprta vprašanja, kot sta plačan odmor za malico in dodatek na delovno dobo. Kljub današnji slabi volji sindikatov delodajalci še vedno niso zadovoljni niti z rešitvami, ki se tičejo zaposlovanja za določen čas, je še dejal Antauer. Podražitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas je namreč po njegovih besedah težko sprejemljiva.

A čas za dogovor socialnih partnerjev se izteka. Kot omenjeno, je v četrtek potekel rok za vlaganje dopolnil. Do seje oz. na seji matičnega parlamentarnega odbora lahko vlada in parlamentarne stranke vlagajo le še dopolnila na že vložene amandmaje, s čimer lahko na primer spremenijo omenjeno dopolnilo v zvezi z zaposlovanjem za določen čas.

Člene, ki do četrtka niso bili dopolnjeni, med njimi sta tudi plačan odmor za malico in dodatek na delovno dobo, pa lahko na seji z dopolnili odpre le še odbor sam. Po drugem branju na odboru teh členov ne bo več mogoče spreminjati.