Kočevje. Trije ravnatelji kočevskih osnovnih šol odločno protestirajo zoper nedavno sprejeta amandmaja, s katerima so kočevski svetniki prerazporedili 31.000 evrov iz letošnjega občinskega proračuna in jih podelili zgolj eni izmed štirih kočevskih osnovnih šol – osnovni šoli Stara Cerkev. Peter Pirc, Darja Delač Felda in Jožica Pečnik so ogorčeni predvsem zato, ker so svetniki odvzeli ves denar, ki je bil namenjen investicijskemu vzdrževanju šol, in ga namenili za zamenjavo ventilov na radiatorjih šole v Stari Cerkvi.

»Nedopustno je, da lokalna politika sprejema odločitve, ki niso dobre in ne prinašajo napredka,« so v odprtem pismu zapisali ravnatelji osnovne šole Ob Rinži, osnovne šole Ljuba Šercerja in osnovne šole Zbora odposlancev, ki so ostali brez 21.000 evrov, namenjenih nujnim ukrepom v primeru okvar na kateri od šol. Stare šolske stavbe, ki se spopadajo z kopico težav – od puščanja streh, slabe izolacije, načetih tal in napeljav pa do komaj delujoče peči za ogrevanje – bi lahko kaj kmalu potrebovale ta denar.

Glasovalni stroj – tako pišejo ravnatelji – pa je šolo v Stari Cerkvi favoriziral še z drugim amandmajem, s katerim ji je dal deset tisoč evrov, ki jih je odvzel izobraževanju odraslih. »To je 11,4-odstotno povečanje materialnih stroškov osnovni šoli v Stari Cerkvi,« opozarjajo trije kočevski ravnatelji in dodajajo, da je občinska uprava pred sprejemom proračuna na sestanku z vsemi ravnatelji sledila kalkulacijam materialnih stroškov vseh šol in jih tudi upoštevala v proračunu.

V svetniški skupini Socialni demokrati pa so predlagana amandmaja utemeljili z besedami, da so se osnovni šoli Stara Cerkev v minulih dveh letih v primerjavi s preostalimi šolami nesorazmerno zniževala sredstva za materialne stroške. Zamenjava puščajočih ventilov na radiatorjih je po mnenju predlagateljev amandmaja – prvopodpisani je Janko Veber, sicer mož ravnateljice osnovne šole Stara Cerkev Sonje Veber – nujna, saj iz teh kaplja na parket, pa še pri energiji bodo prihranili.

»Tak način dela je nesprejemljiv,« je ogorčen Peter Pirc, sicer tudi član kočevskega občinskega sveta. »Kljub obrazložitvi, pojasnjevanju in prepričevanju na koncu glasovalni stroj vse povozi,« je še komentiral glasovanje sveta. Oba amandmaja je namreč podprlo trinajst od petindvajsetih kočevskih svetnikov. Vsi trije ravnatelji so razočarani tudi nad tem, da so posamezni svetniki, ki so kot člani svetov v šolah dobro seznanjeni z razmerami, glasovali »v nasprotju s tistim, kar naj bi zagovarjali«.