Brežice. V brežiški občini se je z uvedbo ločevanja odpadkov količina mešanih komunalnih odpadkov v zadnjih šestih letih z 8400 ton zmanjšala na vsega 3220 ton na leto. Tako se dogaja, da se smetarska vozila za pobiranje teh odpadkov z vožnje po naseljih včasih vračajo na pol prazna, kar z vidika ekonomičnosti in zniževanja stroškov gotovo ni gospodarno. Zato so se na brežiški komunali odločili zmanjšati frekvenco voženj in hkrati ubrati nove načine zbiranja odpadkov. Gospodinjstvom so razdelili plastične vreče za zbiranje odpadne embalaže in koledarje z označenimi dnevi odvoza posameznih frakcij, v katerih so označili, da bodo mešane odpadke in embalažo odvažali vsega enkrat na mesec.

Tako v manjših kot v večjih naseljih in v mestu Brežice je ta namera med ljudmi povzročila precej vznemirjenja. Prebivalci stanovanjskih blokov opozarjajo, da za enomesečno hranjenje vreč z odpadno embalažo v stanovanjih in kleteh nimajo prostora, podobno zatrjujejo tudi lastniki hiš na podeželju.

»Zadeve smo proučili in hkrati z naslednjim vročanjem položnic bomo uporabnike opozorili, da bodo posamezne vrste odpadkov še naprej lahko odlagali na ekološke otoke, tako da za vznemirjenje ni pravega razloga. S to spremembo želimo doseči predvsem dvoje; znižanje stroškov prevozov, da ne bi v nasprotnem trpeli izdatki naših uporabnikov in olajšati razmere tistim na podeželju, ki jih od ekoloških otokov ločijo precejšnje razdalje, v nekaterih primerih tudi dva kilometra. Ti bodo na dan, označen na koledarju, vreče z zbranimi odpadki samo odložili ob cesto. Ekološki otoki kljub temu ostajajo, dodatno jih bomo opremili le s telefonskimi številkami naših služb, da nas bodo uporabniki lahko opozorili na napolnjene vsebnike, s čimer se želimo izogniti primerom iz preteklosti, ko so ljudje zaradi prepolnih posod odpadke odlagali kar na tla, « pojasnjuje direktor komunale Aleksander Zupančič.

Komunalni stroški na posamezno gospodinjstvo so se po zadnji sprostitvi cen v Brežicah zvišali od 16 do 25 odstotkov. Zupančič pravi, da želijo z novim režimom odvoza odpadkov, ko tako rekoč ne bo več »praznih hodov« vozil, tudi zaradi zmanjšanega prispevka občine zajeziti morebitno nadaljnje naraščanje cen.