V Srednji vasi v Bohinju medtem obratuje vlečnica Senožeta, s katero upravlja domače športno društvo. Letno prepelje od 50.000 do 60.000 smučarjev. Letos obratuje tudi mala vlečnica, ki je zelo zanimiva za šolarje in mlajše, le zima je bila bolj slaba. Pri delu sodelujejo člani društva, teh je približno 140, ki se trudijo, da smučišče deluje čim več dni, pravi predsednik Jože Gumzej. Ob našem obisku smo zvedeli, da je smučišče kot nalašč za manj zahtevne in da je dobro vzdrževano. Dva tuja gosta sta tudi povedala, da je zanju Vogel prezahteven, Senožeta pa odlična za počitniško smučanje.

Ker se je v Bohinju Kobla potopila v izgubah, sporih in zastarelosti naprav, je Senožeta pravzaprav edino smučišče v teh krajih, ki je dosegljivo hitro in je primerno za tuje obiskovalce obeh središč, ki ne zahtevajo posebej bogate smučarske ponudbe. »Vsaj bohinjski otroci se tu lahko naučijo smučati, tudi to je veliko,« še pravi Gumzej.