Prevalje, Slovenj Gradec. Na slovenjgraškem okrožnem sodišču se je odvila nenavadna obravnava, na katero so bili povabljeni direktor Zdravstvenega doma (ZD) Ravne Stanislav Pušnik ter župani občin Prevalje, Ravne, Mežica in Črna na Koroškem. Občina Prevalje namreč zahteva razveljavitev 151.000 evrov vredne pogodbe o sofinanciranju izgradnje prostorov za fizioterapijo v Domu starejših na Fari, ki jo je sklenila z ZD Ravne ter občinama Ravne in Mežica. Enak znesek od občine Prevalje zahteva tudi vodstvo ZD Ravne.

Tožijo svojega ustanovitelja

Spor sega v leto 2001, ko je ravenski zdravstveni dom občini Prevalje nakazal dobrih 151.000 evrov, občina pa se je zavezala, da bo ta denar porabila za sofinanciranje izgradnje prostorov za fizioterapijo v Domu starejših na Fari. Zdravstveni dom je ta denar takrat, ko so gradili dom, namreč imel, zato ga je občini Prevalje kot nosilki projekta tudi nakazal, projekt pa so financirale tudi občine Črna, Mežica in Ravne. Kot nam je pojasnil direktor ZD Ravne Stanislav Pušnik, so takrat podpisali tudi dogovor, da jim bo občina Prevalje po petih letih denar vrnila, a ga vse do danes ni, zato je zdravstveni dom vložil predlog za izvršbo, ki pa ni bila uspešna. »Ni prijetno, če moraš tožiti ustanovitelja, a dejstvo je, da se je občina pisno zavezala, da nam bo ta denar leta 2006 vrnila. A ga ni. Po nekaj letih dogovarjanja smo leta 2009 zato vložili tožbo, zdaj pa z raznimi pravnimi malverzacijami iščejo razloge, da bi se plačilu izognili,« je ogorčen Pušnik.

Občina: Šlo je za sofinanciranje, ne posojilo

Odvetnica Irma Pavlinič Krebs, ki v tem sporu zastopa občino Prevalje, pa nam je pojasnila, da so se za izpodbijanje pogodbe, na podlagi katere naj bi nastal dolg občine, odločili, ker zdravstveni dom kot javni zavod dejansko ne razpolaga z lastnim denarjem, zato ga občini tudi ni mogel posoditi. »V zdravstvenem domu trdijo, da je šlo za posojilo, občina pa, da so se sporazumeli, da v tistem letu presežek dohodkov nad odhodki namenimo za izgradnjo prostorov za fizioterapijo doma starejših, s katerim upravlja občina Prevalje in ga uporabljajo vsi občani Mežiške doline,« pojasnjuje Pavlinič-Krebsova. In dodaja, da podlage za to, da bi občina lahko sklenila neko posojilno pogodbo z javnim zavodom, kar zdravstveni dom je, dejansko ni. Pušnik pa vztraja, da ni šlo za sofinanciranje, pač pa navadno posojilo, ki ga je občina zdravstvenemu domu tudi dolžna vrniti.