Podjetje GEN-I, finalist Zlate niti 2012 v kategoriji srednje velikih podjetij, raste že ves čas od vstopa na trg. S krizo ali brez, pravijo, a priznavajo, da aktualne razmere v gospodarstvu vendarle občutijo. »Na prihodnost smo dobro pripravljeni, saj smo se že v času ekonomske blaginje primerno pripravili na čas suhih krav. Vlagamo tja, kjer na dolgi rok največ šteje: v svoje ljudi in v programsko opremo,« o tem, kako so v podjetju pripravljeni na prihodnost odgovarja Vesna Lešnik, vodja službe za upravljanje s človeškimi viri.

Pri tem se osredotočajo na tri ključne lastnosti kadrov: pronicljivost, željo po lastnem strokovnem in osebnem razvoju in visoko osebnostno čvrstost, kar pomeni jasno usmerjenost h končnemu cilju. Te lastnosti so zanje najbolj pomembne, ker najbolje orišejo identiteto okolja ter njegove vrednote. »Tisto, kar nas povezuje in druži, so visoka mera prilagodljivosti, strokovnost, medsebojno zaupanje in vključevanje v iskanje skupnih rešitev ter predanost svojemu delu,« poudarja Lešnikova.

Sicer pa tudi sama dejavnost podjetja Gen-I temelji na uspehu ljudi, tako da so zaposleni tisti, ki ustvarjajo identiteto podjetja, način njegovega delovanja in končne rezultate. »Ni skritih elementov: ljudje so tisti, ki so naša specifika, naše bogastvo. Njih pa najbolj zaznamuje odnos do tega, kar počno. Ta je obarvan z veliko predanostjo, vztrajnostjo, včasih tudi drznostjo in ne nazadnje tudi iskrivostjo. Kdor v sebi ne nosi strasti do dela, je le težko uspešen,« svoje sodelavce opiše Lešnikova. V podjetju si zato prizadevajo čim bolj sistematično in kontinuirano pristopati k razvoju vseh kadrov. »S tem namenom smo že v letu 2011 uvedli daljši in obsežnejši projekt Metis, s katerim se želimo nenehno izboljševati ter z raznolikimi pristopi ter manjšimi projekti ponuditi oporo in usmeritev zaposlenim pri njihovem razvoju. Verjamemo izključno v znanje in strokovnost,« pravijo v Gen-I.

Kljub zaostrenim razmeram na trgih z električno energijo je podjetje minulo leto še posebno na slovenskem trgu končalo uspešno, smele načrte pa ima tudi za leto 2013. Načrtuje namreč za približno dva milijona evrov naložb, pri zaposlovanju pa bo po besedah Lešnikove v primerjavi s prejšnjimi leti zmerno. »Nekoliko bomo še okrepili svojo ekipo, a številčno prirast ne bo tako skokovit kot doslej,« pravi. Na vprašanje, kako gledajo na zaposlovanje mladih, ki se soočajo z vse večjo brezposelnostjo na trgu dela, pa je odgovorila, da so v njihovem podjetju večina zaposlenih mladi. V Sloveniji jih je tako skoraj tri četrtine mlajših od 35 let. »Mladi nosijo v sebi veliko znanja, želje po udejanjanju svojih zmožnosti ter zelo potrebnega žara za delo. Vztrajnost, potrpežljivost pri čakanju na uspeh ter ščepec poguma in drznosti je prava kombinacija za njihov uspeh,« so prepričani v podjetju Gen-I.