Podjetje Butan plin, finalist Zlate niti v kategoriji srednje velikih podjetij, deluje na energetskem področju, ki je v zadnjih letih doživelo najmočnejše spremembe. »Od nas zahteva veliko mero fleksibilnosti in številne spremembe, ki pa smo jih v Butan plinu doslej uspešno obvladovali, za kar se gre zagotovo zahvaliti usklajenemu in motiviranemu timu naših zaposlenih,« pravi Tomaž Grm, generalni direktor podjetja, v katerem so kljub zaostrenim razmeram na trgu v zadnjih letih število zaposlenih povečali. »Ves čas vlagamo v svoje zaposlene ter z ukrepi, kot je tudi pridobitev certifikata družini prijazno podjetje, skrbimo za skladen karierni in osebni razvoj vseh zaposlenih. Verjamemo namreč, da lahko le tako dolgoročno rastemo in uspevamo na poti do zastavljenih ciljev,« je povedal Grm.

»Temeljne vrednote, ki združujejo zaposlene v Butan plinu, so zaupanje v znanje, sposobnosti in prizadevnost zaposlenih, da z nenehnim učenjem in medsebojnim sodelovanjem prispevajo k proaktivnemu iskanju novih rešitev za vse uporabnike,« o organizacijski kulturi pove Grm, na vprašanje, katere so njihove prednost pred konkurenco, pa odgovarja, da je to vlaganje v razvoj novih energetskih rešitev, ob tem pa si prizadevajo uporabnikom zagotavljati najboljšo storitev z najhitrejšo dostavo, zanesljivo dobavo ter najprijaznejšimi zaposlenimi. Da bi to dosegli, vlagajo v razvoj zaposlenih, s projektom Dejavnost izboljšav spodbujajo njihovo sodelovanje, z neformalnimi oblikami druženja pa krepijo medsebojno sodelovanje in se povezujejo kot močan in motiviran tim. »To nam omogoča, da jasno in usklajeno sledimo zastavljenim ciljem,« pravi Grm.

Podjetje je minulo leto sicer zaključilo pod pričakovanji, predvsem na račun čiščenja in slabitev terjatev, vendar so glede na turbulentno poslovno okolje z rezultati kljub temu zadovoljni. Število zaposlenih v letu 2012 je glede na leto poprej ostalo skoraj nespremenjeno, nadaljevanje tega trenda pa pričakujejo tudi v letu 2013. »Smo pa okrepili aktivnosti na področju kadrovske politike in zadovoljstva zaposlenih ter odprli številna nova področja in projekte, ki bodo prispevali k razvoju kadrov na poslovnem, strokovnem in osebnem področju,« dodaja Grm, ki verjame v moč sveže energije, ki jo v podjetje vnašajo mladi sodelavci. Mladi si po njegovem mnenju zaslužijo priložnost, zato so jih v Butanu pripravljeni spodbujati in jim pomagati z novimi izkušnjami. »Te nas namreč oblikujejo, pomembno pa je, da tudi mladi ponujeno priložnost izkoristijo in dajo od sebe, kar zmorejo. V Butan plinu se je že večkrat zgodilo, da smo proaktivne in zagnane mlade, ki so pri nas opravljali študentsko delo ali obvezno prakso, kasneje tudi zaposlili,« je o izkušnjah pri zaposlovanju mladih povedal Tomaž Grm, generalni direktor podjetja Butan plin.