Domžale. V sklopu domžalske soseske SPB je 545 stanovanj in 125 lokalov. Ogrevanje za lansko kurilno sezono, ko so že bili vgrajeni delilniki a so porabo toplotne energije še vedno obračunavali glede na površino stanovanj ali lokalov, mora doplačati 40 lokalov in 342 stanovanj, od tega 110 stanovanj do 100 evrov, 100 stanovanj do 200 evrov in 132 stanovanj več kot 200 evrov, je pojasnila mag. Iva Verbnik, svetovalka uprave Aktiva skupine iz Trzina.

Na vprašanje, zakaj tako visoki poračuni, zlasti v lokalih, kjer morajo (denimo v baru Bled za 124 kvadratnih metrov površine) za lansko sezono za ogrevanje skupno s poračunom odšteti kar 5000 evrov, pa Verbnikova odgovarja: »Poračuni za ogrevanje so bili pripravljeni na osnovi sprejetega sporazuma med etažnimi lastniki.« Dodaja, da je bil do vgradnje kalorimetrov in sprejetja sporazuma edini možen način obračunavanja glede na površino stanovanj oziroma lokalov. »Res je, da imajo lokali manjšo površino, vendar pa je zaradi višjih stropov njihova prostornina večja. Nov način obračunavanja upošteva tudi slednje,« pojasnjuje Verbnikova in trdi: »Kalorimetri so pokazali dejansko porabo in skladno s tem so bili pripravljeni tudi poračuni.« Za nerazumljivo visoke stroške ogrevanja v lokalih pa delno okrivi tudi steklene površine, ki jih spremljajo večje izgube toplote.

»Kumulativno v SPB ni preplačil, gre le za prerazporeditev sredstev. Nekateri so plačevali več od dejanske porabe, drugi manj in obračun je zdaj to izravnal,« še zatrdi svetovalka in nadaljuje, da so dolžnikom omogočili plačilo v več obrokih.

Sporazum podpisan šele decembra

Na upravi Aktive še pojasnjujejo, da lani, kljub vgrajenim delilnikom, toplotne energije niso obračunavali po novem preprosto zato, ker k sporazumu še ni pristopila več kot polovica lastnikov stanovanj in lokalov. Zbrati toliko podpisov v soseski s toliko stanovanji je namreč povsod nehvaležno delo, ki ga stopnjuje dejstvo, da v veliko stanovanjih sploh ne stanujejo lastniki, marveč najemniki.

Dovolj podpisov za sprejetje sporazuma, v katerem je navedeno, da se bo uporabil tudi za sezono 2011/2012 in da bo skladno z njim pripravljen poračun, jim je tako uspelo zbrati šele decembra lani. S sporazumom pa so bili seznanjeni vsi lastniki, še pojasnjujejo.

Vseh izgub se ne da preprečiti

Ker so stroški za ogrevanje v nekaterih lokalih zares vrtoglavo visoki in so lastniki oziroma najemniki navajali, da je bil ogrevalni sistem pred vgradnjo delilnikov v celoti obnovljen in zato izgub ne bi smelo biti, smo upravnike povprašali tudi o nepredvidenih možnostih izgube energije. »Kurilnica je bila prenovljena, vendar vedno nastajajo izgube, predvsem v delu transporta. Temu se ni mogoče izogniti, so pa s prenovo izgube manjše, kar je opaziti tudi pri tem objektu,« so nam pojasnili. »Pritožbe bomo seveda zbrali, ponovno preverili obračune in odčitke ter skladno z ugotovitvami podali odgovore oziroma rešitve,« so še zagotovili v Aktivi.