Podjetje Aviat, finalist Zlate niti 2011, kot razvojni center mednarodne korporacije ni neposredno odvisno od gospodarskih razmer v Sloveniji, mu je pa malce lažje kot drugim slovenskim družbam. »Vseeno pa počasnejša rast in umirjanje trga v globalnem smislu vplivata tudi na rast prodaje in prihodkov na ravni korporacije, saj se je globalna kriza dotaknila tudi ponudnikov telekomunikacijskih storitev, ki so naše ključne stranke,« je pojasnila Jasna Mihelj, svetovalka direktorja v podjetju Aviat. V podjetju zato največ stavijo na razvoj novih produktov in rešitev. »Tu je zelo pomembna vloga našega razvojnega centra, saj moramo nenehno povečevati intenzivnost vlaganj v znanje in ljudi, kar je ključni element za naš uspeh,« je poudarila Miheljeva.

Zaposlene v podjetju Aviat družijo odprtost, medsebojno razumevanje, timsko delo in pet vrednot, ki jih kot korporacija res živijo in čutijo, zagotavljajo v podjetju. To so vodila: »Če nekaj rečem, da bom storil, to tudi storim«, »V procesih sprejemam odločitve in pri tem ne izgubljam časa po nepotrebnem«, »Nenehno se trudim iskati priložnosti za izboljšave in uspeh, »Vedno bom odprt in iskren« ter »Osredotočen bom na rezultat in ne na aktivnosti«.

Zaposleni so tudi največja konkurenčna prednost podjetja Aviat. »To so ljudje, njihovo znanje in sposobnost iskanja novih rešitev, novih pristopov in inovacij,« je povedala Miheljeva in poudarila, da je za njihov poslovni uspeh ključno inovativno okolje, ki mora biti sproščeno, s čim manj negativnimi in stresnimi situacijami. Le tako se namreč lahko zagotovijo možnosti za ustvarjalnost in krepita medsebojno sodelovanje ter zaupanje.

Dodana vrednost, ki jo ustvarja družba, je lahko tudi zato za več kot 30 odstotkov višja od povprečja v panogi v Sloveniji, je povedala Miheljeva in dodala, da so lani zaposlili trinajst novih sodelavcev. Podobne načrte imajo tudi za letos, ko bodo samo v prvih dveh mesecih zaposlili tri nove razvojne inženirje. Kadre se trudijo iskati tudi med mladimi. V ta namen organizirajo projektne aktivnosti, h katerim povabijo vse mlade. Ena teh je tudi Študentski izziv Aviat, ki ravno sedaj poteka s pomočjo Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani in v sodelovanju s FRI ter FERI Maribor.