V podjetju Adria Mobil, najboljšem zaposlovalcu Zlate niti 2011, ob negotovih razmerah v karavaningu ostajajo osredotočeni na odličnost dela na svojih osrednjih strateških področjih. Ta med drugim zajemajo vlaganje v razvoj novih produktov in trendov pri preživljanju prostega časa, krepitev sodelovanja z distribucijskimi partnerji, pa tudi fleksibilen koncept notranje organizacije, ki temelji na kakovostnem, strokovnem in predanem delu sodelavk in sodelavcev, ter vlaganje v znanje in usposobljenost ljudi, zaposlenih v družbi.

Zaposlene v tem podjetju družijo timsko delo, znanje za sodelovanje, samokritičnost, pozitivna komunikacija na vseh ravneh ter skrb za zadovoljstvo zaposlenih in kupcev. Te vrednote najbolje odražajo naravo vsakdanjega dela v družbi, pravijo v vodstvu podjetja. Omogočajo jim tudi, da lahko vedno znova zadovoljujejo pričakovanja kupcev. »Skladno z dolgoročnimi usmeritvami posvečamo največ pozornosti strategiji produktnega razvoja, nadaljnji internacionalizaciji poslovanja ter osebnemu in strokovnemu razvoju kadrov, ki so osrednjega pomena za doseganje naših ciljev,« pravijo v vodstvu podjetja, kjer sta skrb za zaposlene in nadgradnja vzajemno koristnih internih ter eksternih odnosov tudi skupni imenovalec projektov Zdravi na delu in Adriina šola vodenja, ki so ju uvedli v preteklem letu. Lani je to podjetje pridobilo tudi certifikata Družini prijazno podjetje in Učeča se organizacija ter implementiralo projekt Vrhunska proizvodna praksa, s katerim je optimiziralo sistem dela v proizvodnem procesu in se postavilo ob bok nosilcem drugih odličnih praks urejenosti proizvodnje.

Rezultat vseh prizadevanj za motivacijsko delovno okolje so uspešni poslovni rezultati, saj so ustvarili 214 milijonov evrov prihodkov od prodaje. »Ob tem velja izpostaviti dejstvo, da je blagovna znamka Adria na evropskem trgu uspešno ohranila in na nekaterih trgih še povečala svoj tržni delež, kar je izreden poslovni dosežek,« pravijo v podjetju, kjer pričakujejo, da bo letos hkrati z obsegom evropskega trga počitniških vozil nekoliko upadel tudi prodajni rezultat, a bodo imeli dela kljub temu dovolj.

Delo v Adrii Mobil omogočajo tudi mladim, ki lahko v tem podjetju opravljajo delovno prakso ter sodelujejo v projektnih, diplomskih in raziskovalnih nalogah. »Veljalo pa bi opozoriti na možnost uvedbe obveznega pripravništva, ki bi ob sodelovanju države in gospodarstva za mlade iskalce zaposlitve lahko pomenila kon-kretno priložnost za začetek kariernega razvoja,« za večjo zaposljivost mladih predlagajo v podjetju Adria Mobil.