V navedenem članku odvetnik Peter Fašun najprej poimensko izpostavlja zaposlene na Univerzi na Primorskem, ki jih odvetniška družba Fašun, Melihen, Mlač, Strojan, o.p., d.o.o. zastopa v postopkih pred sodišči, in navaja, da ni bil v zadevah, v katerih ta odvetniška družba zastopa zaposlene, niti en postopek pred sodišči meritorno vsebinsko zaključen v prid Univerze na Primorskem. Ta navedba ne drži. Delovno sodišče v Kopru je namreč zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe v postopku, ko bivša dekanja Fakultete za humanistične študije (UP FHŠ) izpodbija odločbo o svoji predčasni razrešitvi in odločbo o imenovanju v.d. dekana UP FHŠ. Tudi v okviru začasne odredbe se namreč zadeva presoja vsebinsko. Poleg tega stranke, ki jih zastopa odvetniška družba odvetnika Petra Fašuna, niso uspele izpodbiti sklepa v.d. dekana UP FHŠ o razveljavitvi volitev z dne 30. julija 2012, saj je Vrhovno sodišče RS odločitev Upravnega sodišča RS razveljavilo.

Potrebno je tudi pojasniti, da je rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, v prispevku z naslovom Brez vidnih izhodov… (Objektiv, 29. decembra 2012), na katerega se odgovor odvetnika Petra Fašuna nanaša, navedel, da pravilnost njegovega delovanja potrjuje serija sodnih odločb različnih sodnih instanc, ki so odločale na podlagi vloženih tožb tako s strani zaposlenih na UP FHŠ kot na Znanstveno-raziskovalnem središču (UP ZRS). Vseh zaposlenih, ki vodijo postopke zoper Univerzo na Primorskem in na katere se je nanašala izjava rektorja prof. dr. Dragana Marušiča, pa odvetniška družba Fašun, Melihen, Mlač, Strojan, o.p., d.o.o. ne zastopa. Tako je tudi v zadevi nekdanjega direktorja UP ZRS, v kateri slednji izpodbija nezakonitost podane izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi, Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani pravnomočno zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe. Prav tako je zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe Delovno sodišče v Kopru v zadevi, kjer nekdanji direktor izpodbija odločbo o svoji predčasni razrešitvi s funkcije direktorja UP ZRS in odločbo o imenovanju v.d. direktorja UP ZRS.

Sodna potrditev zakonitosti in pravilnosti ravnanja rektorata in rektorja prof. dr. Dragana Marušiča glede na do sedaj izdane sodne odločbe torej vsekakor obstaja.

MIRELLA BARUCA, samostojna svetovalka za odnose z javnostmi Univerze na Primorskem