Ugotavljamo torej, da ob političnem sistemu, ki ga imamo, vodenja vlade ne gre prepuščati politiku, ki mu volilci namenijo največ glasov, saj ta praviloma – so sicer tudi izjeme – ne bo sposoben učinkovito delovati v skupno dobro. To se sliši sicer nenavadno, je pa logična posledica tega, da na volitvah največkrat zmagujejo osebe brez znanja, ki ga zahteva učinkovito urejanje zahtevnih razvojnih in drugih problemov države. V prid te ocene govorijo tudi izkušnje, ki jih imamo z dosedanjimi vladami oziroma njihovimi predsedniki. Slovenija je ta čas tudi v politični krizi. To pa je lahko priložnost, in sicer za to, da dobimo za predsednika vlade namesto politika osebo, ki ima znanja in izkušnje, potrebne za to, da v državi vendarle začnemo izvajati prave ukrepe, ki nas bodo popeljali iz krize. Kar nekaj parlamentarnih strank je, ki so tej zamisli naklonjene in možnosti njene uresničitve tudi resno proučujejo. Gre za idejo o »projektni vladi«, ki naj bi prevzela odgovornost za izvedbo najnujnejših ukrepov za obvladovanje vse bolj kritičnih gospodarskih razmer.

Projektna (tehnična) vlada, ki naj bi jo, kot rečeno, vodila za krizno vodenje države kompetentna oseba, je ta čas nedvomno najboljša izbira, ki se ponuja. In vendar se kaj lahko zgodi, da se je ne bo izkoristilo. Če bo tako, bo to predvsem po zaslugi dr. Lukšiča, predsednika Socialnih demokratov. Ta taki vladi kategorično nasprotuje, očitno zgolj zato, ker si obeta, da bo v primeru predčasnih volitev njegova stranka prejela največ glasov in bo torej on sam dobil priložnost, da prevzame vodenje vlade. V kolikor se bo to zgodilo, je zelo verjetno, da se bo neučinkovito upravljanje države nadaljevalo, seveda z vsemi že kar pogubnimi posledicami, ki jih tako upravljanje povzroča. Očitno ima naš z ustavo opredeljeni politični sistem nekaj resnih pomanjkljivosti. Kako bi bilo sicer mogoče, da posamezni politiki skupne interese občanov do te mere podrejajo svojim osebnim ambicijam, da že lahko rečemo, da si državo dobesedno jemljejo za talca. Za politika takega kova sebe zadnje tedne promovira tudi dr. Lukšič, predsednik Socialnih demokratov. Seveda to prikriva z leporečjem, ki mu le najbolj naivni še nasedajo.

ANDREJ CETINSKI, Ljubljana