Kot so danes sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ), gre za dokumente, ki so nastali pred 17. majem 1990 in ki doslej kljub določilu 55. člena zakona o Sovi niso bili predani arhivu.

Hkrati s podpisom sporazuma je bil predan tudi prvi sklop arhivskega gradiva. Po nadaljnjih prevzemih, načrtovanih za tekoče leto, bodo Arhivu RS predani vsi dokumenti, nastali pri nekdanji SDV pred 17. majem 1990.

Gre sicer za mejni datum dostopnosti gradiva nekdanje SDV, ki ga določa zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Navedeni dokumenti so se nahajali med poznejšim arhivskim gradivom v stalni zbirki dokumentarnega gradiva Sove, so še zapisali na MIZKŠ.