Piranski občinski svet bo po zavrnitvi kompromisnega predloga na seji 19. februarja razpisal naknadni referendum o odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kampolin terase. Referendum bodo na celotnem območju občine izvedli v nedeljo, 24. marca, pa so medtem sporočili z občine.

Svet občine Piran je omenjeni odlok sprejel novembra. Na območju, ki je v večinski lasti občine, lastnik tretjine zemljišča pa projektno podjetje DIB3, je predvidenih približno 42 novih stanovanj in 125 parkirnih mest.

V Civilni iniciativi za zeleni Kampolin pa so zatem v slabih štirih tednih zbrali potrebne podpise za razpis občinskega referenduma o prostorskem načrtu. V ponedeljek so predstavniki civilne iniciative obrazce s podpisi sicer predali na vložišče piranske občine, s čimer so začeli teči roki za razpis referenduma. Vendar so si po sestanku z županom Bossmanom, ki jim je ponudil alternativni predlog, do danes vzeli čas za premislek.

Kot so poudarili v današnjem odgovoru županu, je hudourniška grapa neprimeren teren za gradnjo in še posebej za bivanje. Njihova prizadevanja so usmerjena v ohranitev zelenega območja, kar predvideva sanacijo grape in njeno ureditev na način, da območje dobi novo vsebino po meri in potrebah prebivalcev.

Bossmanov predlog pa povsem spregleda oba poglavitna argumenta proti pozidavi, tako neprimernost gradnje v grapi kot dejstvo, da je v občini že zdaj dovolj stanovanjskih enot, ugotavljajo. Županov predlog tako "a priori predpostavlja gradnjo, čeprav predvidoma v manjšem obsegu, kar je v popolnem nasprotju s prizadevanji civilne iniciative", so še zapisali.

V iniciativi se strinjajo, da je referendum nepotreben, zato Bossmanu predlagajo, naj občinskemu svetu predlaga razveljavitev odloka.

Na občini pa poudarjajo, da je Bossmanov predlog predvideval optimizacijo občinskega odloka v smeri, da bi našli kompromis in bi bili obe strani zadovoljni in se izognili referendumu.

"Referendum je ustavna pravica in ji ne oporekamo," so v sporočilu povzeli županove besede. Ob tem je Bossman poudaril, da so za kakovostno sobivanje potrebni kompromisi.

"Okoliški prebivalci so bili od samega začetka vključeni v skupno iskanje rešitev. Ne moremo se pogovarjati v nedogled. Zato pa danes tudi smo, kjer smo, ker včasih ne vidimo dlje od svojega nosa in trmasto vztrajamo pri svojih zahtevah, ki na dolgi rok ne koristijo prav nikomur," je še navedel župan.

Bossman je spomnil tudi, da je načrt ureditve neurejene in zapuščene grape občinski svet sprejel soglasno, podpirata pa ga tudi krajevna skupnost in neposredni stanovalci poleg grape. Ob tem župan vztraja, da razveljavitev odloka ne pride v poštev, saj je občina prepričana, da je izvedba projekta v javnem interesu.