V predlogu, ki so ga na vlado in državni zbor naslovili 2. januarja, so zapisali, da župan ne spoštuje sodb upravnega in vrhovnega sodišča, ki sta odločali o zadevi vračanja vlaganj v javno komunikacijsko omrežje. Župan je po njihovem mnenju odgovoren za nezakonitost občinskega pravilnika, na podlagi katerega je občina izdala sporno odločbo o vračanju teh vlaganj. Kljub večkratnim zahtevam pa Škufca, kot trdijo, točke o spremembi pravilnika ne želi dati na dnevni red občinskih sej. Ker tako po njihovem mnenju ne izvršuje odločb upravnega in vrhovnega sodišča, je s tem izpolnjen pogoj za njegovo razrešitev. Po zakonu o lokalni samoupravi se lahko župana namreč razreši, če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali sodišča, pristojnega za upravne spore.

Vrhovno sodišče je omenjeno odločbo občine označilo za nično, ob tem pa ugotovilo, da o teh zadevah ne more odločati občinski svet v upravnem postopku, kajti gre za civilno-pravna vprašanja, ki se urejajo s pogodbami med fizičnimi in pravnimi osebami, v primeru sporov pa o njih odločajo redna sodišča v pravdnem postopku. Glede spornega pravilnika pa je vrhovno sodišče odločilo, da ta ne more biti pravna osnova za reševanje teh vprašanj. »Dejstvo, da župan pravilnika ne da ponovno v obravnavo, ne pomeni, da ne izvršuje odločb sodišča. Zato navedeno ravnanje župana ne more biti razlog za njegovo razrešitev. Dolžnost občine v konkretni zadevi je, da poskuša zadevo rešiti sporazumno s prizadeto stranko, sicer bo stranka morala iskati rešitev na pristojnem rednem sodišču,« so še ugotovili na vladi.

Eden od pobudnikov Jože Zupančič je za odločitev vlade včeraj izvedel od nas, vendar jo težko komentira, dokler je ne dobi v roke, pravi. »Upravno sodišče je odločilo, da je bilo županovo ravnanje nezakonito, vrhovno sodišče mu je dalo še eno klofuto. Očitno vlada podpira nezakonito ravnanje župana,« pravi Zupančič. ds