V dve fokusni skupini je bilo vključenih osem diplomantov družboslovnih in humanističnih smeri in sedem diplomantov naravoslovnih in tehničnih smeri. Na srečanjih, ki so jih vodile karierne svetovalke KC UL mag. Tina Kozic, Ivanka Matjašič in Urška Sazonov, so diplomantke in diplomanti izmenjavali informacije in aktualne izkušnje o različnih pristopih pri iskanju zaposlitve in razpravljali o različnih oblikah pisne in osebne predstavitve potencialnemu delodajalcu. Posebno pozornost so namenili tudi oblikovanju zaposlitvenega načrta, vsakih 14 dni pa so se srečevali tudi s »svojo« karierno svetovalko na rednih individualnih kariernih svetovanjih.

»Za člane fokusne skupine smo v okviru naših aktivnosti na sejmu Študentska arena pripravili »hitre zmenke« z delodajalci. Na hitri simulaciji zaposlitvenega razgovora so imeli priložnost sodelovati z visoko usposobljenimi kadroviki osmih izbranih podjetij. Delodajalci so s pomočjo v naprej pripravljenega vprašalnika ocenjevali kandidatovo pripravljenost na razgovor, njegovo miselno naravnanost, izražanje, izvirnost, pristnost, govorico telesa in splošen vtis,« so pojasnile karierne svetovalke in dodale, da so delodajalci nekaj kandidatov nato povabili tudi na pravi razgovor.

Tudi sicer so postali člani fokusne skupine veliko bolj aktivni in uspešni pri iskanju zaposlitve; trije člani so se dogovorili za sodelovanje z delodajalci v obliki projektnega dela, štirje so si našli redno delo, ena pa se je vključila v prostovoljno delo. Sedmim članom ni uspelo skleniti z delodajalcem dogovora o sodelovanju, so pa uspeli povečati število vabil na zaposlitveni razgovor, nekateri pa so v selekcijskem postopku prišli v ožji izbor kandidatov za delovno mesto, so o rezultatih fokusne skupine še povedale karierne svetovalke Univerze v Ljubljani.