Od osnutka do sprejetega predloga proračunov za letošnje in prihodnje leto so pripravljalci proračuna Mestne občine Ljubljana občutno oklestili sredstva za gradnjo sanitarne in meteorne kanalizacije po Cesti na Slape in Vevški cesti. Osnutka sta namreč za letošnje leto predvidela vložek kar 2,6 milijona evrov, sprejeta proračuna pa le slabih 424.000 evrov. Po besedah predsednika Civilne iniciative Spodnji Kašelj-Podgrad-Zalog Milana Mirkova je prestavljanje projektov v prihodnja leta že skoraj utečena praska mestne občine.

Siti praznih obljub in prestavljanja projektov

»Takšnim obljubam in zapisom v proračunu ne verjamemo in so samo pesek v oči,« je dejal razočarani Mirkov, ki se sprašuje, ali je v ozadju neprestanega prelaganja teh projektov dejstvo, da občina zanje nima pripravljenih načrtov razvojnih programov. Mirkova zaradi vseh teh pomislekov z optimizmom ne navdaja niti dejstvo, da proračuna obljubljata gradnjo Zahodne industrijske ceste v Zalogu v letu 2015. Pojasnil je, da so bili načrti za gradnjo te ceste napravljeni že leta 2001, a o cesti še danes ni ne duha ne sluha.

Na mestni občini so bili jasni, da je gradnja te ceste, ki bo stanovanjske predele Zaloga in Polja razbremenila prometa, eden izmed pomembnejših projektov, ki se jih bo občina lotila v letošnjem in prihodnjem letu. Dodali so, da je oddelek za gospodarske dejavnosti in promet že začel pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in idejnih projektov, oddelek za urejanje prostora pa pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Širili bodo del Zaloške ceste

Na občini so še zagotovili, da se bodo v predvidoma drugi polovici letošnjega leta lotili razširitve dela Zaloške ceste, in sicer od priključka na vzhodno avtoceste do križišča z Zadobrovško cesto. Na občini so namreč pojasnili, da so pridobili vsa potrebna soglasja in da imajo izdelano projektno dokumentacijo tako za gradnjo kot za izvedbo. Gradnja je v tem trenutku odvisna torej le od tega, ali bo občini uspelo v prvi polovici leta pridobiti vsa potrebna zemljišča oziroma dokazila o lastništvu zemljišč.

Za mnenje o obeh konkretno navedenih projektih smo prosili tudi predsednico sveta četrtne skupnosti Polje Marti Avsec, a je slednja zgolj navedla projekte, ki jih je občina v preteklih letih uspešno izvedla, in enako kot mestna občina naštela projekte, ki se jih bo občina lotila v letošnjem in prihodnjem letu. Mirkov je bolj kritičen in ga ne zadovoljijo občinske obljube, niti vrtec v soseski Polje II niti prizidka k osnovnima šolama Zadobrova in Zgornji Kašelj, s katerima so se na občini pohvalili.

»Samo mi lahko o tem samo sanjamo«

»Četrtni skupnosti Polje in Sostro sta najbolj podhranjeni četrtni skupnosti v 'najlepšem' mestu na svetu. Imamo največ socialnih problemov, nimamo zagotovljenih osnovnih življenjskih pogojev, zato ne moremo govoriti, kaj naj je prioriteta, kajti vsi okoli nas imajo vodovod, kanalizacijo, plin, ceste, pokopališče... Samo mi o tem lahko sanjamo,« je pripovedoval Mirkov in opozoril, da marsikdo na vzhodu Ljubljane nima dostopa do tekoče vode. »Kaj pomeni v 21. stoletju imeti vodo, vemo tisti, ki jo imamo. Tistim, ki je nimajo, bo sonce dvakrat vzšlo, ko jim bo iz pipe prikapljala ena sama vodna kapljica,« je stisko nekaterih Ljubljančanov opisal Mirkov.

Na mestni občini so našteli, da bodo poleg že zgoraj omenjenih projektov do konca naslednjega leta pozornost namenili še širitvi pokopališča v Polju, preureditvi križišča Zaloške in Kašeljske ceste z novim pločnikom, gradnji stanovanjskih sosesk Polje III in Slape ter prenovi obstoječega naselja na Cesti španskih borcev, gradnji kanalizacije na območju Novega Polja, ureditvi Kašeljske ceste, gradnji športnih igrišč pri osnovnih šolah ter gradnji Poslovno-upravnega centra Zalog, ki ga bo občina zgradila v javno-zasebnem partnerstvu z družbo Spar. »Po obsegu projektov se vidi, da smo s predvidenimi deli upoštevali vse najbolj želene projekte,« je zagotovil vodja službe za lokalno samoupravo Vojko Grünfeld.