Republiški stanovanjski sklad je prek javnega poziva za nakup stanovanj kupil 135 stanovanj po Sloveniji in zanje zapravil približno 9,5 od 40 milijonov evrov, ki jih ima na voljo za nakupe stanovanj. Za vsako stanovanje je sklad kupil tudi po en parkirni prostor, le pri nakupu šestih stanovanj v Kozini, ki jih je odkupil od Stavbenika, je privolil v nakup enajstih parkirnih prostorov v kletni etaži.

Pogodbe je sklenil s trinajstimi različnimi ponudniki, med njimi z družbo Kograd Igem, čeprav je družba v postopku prisilne poravnave. Iz pogodbe je razvidno, da je zemljiškoknjižni lastnik stanovanj v Slovenj Gradcu, ki jih je prodal Kograd Igem, KBM Leasing soglašal s prijavo na poziv in s prodajo stanovanj.

Sklad je pogodbo sklenil tudi s Stavbenikom, ki je šel kmalu potem v stečaj. Direktorja stanovanjskega sklada Žigo Andoljška ne skrbi, da bi imel zaradi stečajnega postopka sklad kakšne težave oziroma da bi kateri od Stavbenikovih upnikov želel izpodbijati kupoprodajno pogodbo. »To je vedno mogoče, ker imajo upniki po zakonu pravico, da za eno leto nazaj izpodbijajo pogodbe. A prepričani smo, da je nakup bil primeren,« je zagotovil Andoljšek in poudaril, da je bila cena primerna tako lokaciji kot tudi kakovosti. Če bi se kateri upnik resnično lotil izpodbijanja pogodbe s skladom, bo slednji storil vse, da bo ubranil svoje pravice, je napovedal Andoljšek.

Sklad je kupil največ dvo- in dvoinpolsobnih stanovanj ter trisobnih stanovanj. Za nakup garsonjer in enosobnih stanovanj se je odločil redkeje, kljub temu pa je teh kupil nekaj deset. To se prilega usmeritvi stanovanjskega sklada, ki želi na prihajajočem javnem razpisu za oddajo stanovanj v najem zagotoviti stanovanja mladim družinam z otroki in tistim, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem.

Čeprav sklad od trinajstih prodajalcev ni pokupil vseh stanovanj, ki so mu jih ponudili, izbira nekaterih nekoliko bode v oči zaradi precej velikih površin teras in atrijev. Tako je sklad od Stavbenika na primer kupil garsonjero s stanovanjsko površino 30 kvadratnih metrov, k čemur spada še 20 kvadratnih metrov terase. Podobno je tudi enoinpolsobno stanovanje v soseski Park pod Javorniki v Postojni, ki meri 42 kvadratnih metrov, k njemu pa spada še 4,80 kvadratnega metra pokrite terase in kar 66 kvadratnih metrov atrija.

V pogodbe je poleg protikorupcijske klavzule, ki jo je Andoljšek posebej izpostavil kot pomemben del teh dokumentov, sklad vključil tudi možnost, da se lahko v določenem obdobju od podpisa pogodb odloči, da bo kupil še katero od ponujenih mu stanovanj. Če posamezni ponudnik v vmesnem času ponujenih stanovanj ni prodal, jih mora v skladu s pogodbo prodati po isti ali za sklad boljši ceni.

Zanimivo je, da so nekateri ponudniki namesto dveletne bančne garancije za odpravo skritih napak privolili v dodatno znižanje kupnine. In sicer je sklad v teh primerih kupnino zmanjšal za 2,5 odstotka in se zavezal, da bo morebitne napake odpravil sam. Za to možnost so se odločili Stavbenik, Toming Consulting, Gozdarstvo Grča in Kograd Igem.

Velja omeniti, da naj bi sklad kupil tudi 19 stanovanj na ljubljanskem Savskem bregu, vendar pogodbe z NKBM še ni podpisal. Povedali so, da so nameravali kupiti še 9 stanovanj v Trebnjem, a pogodbe niso sklenili, ker se jim s prodajalcem ni uspelo uskladiti o najugodnejši ceni. Kdo je bil ta trdi pogajalec, nismo izvedeli, saj v osnutek te pogodbe nismo imeli vpogleda. Ker sklad za nakupe stanovanj ni porabil še vseh predvidenih 40 milijonov evrov, ponudbe še vedno zbirajo. Odpirali jih bodo marca in septembra.