V preteklem letu so tako morali izvršiti 60 deložacij, pri čemer opažajo, da se njihovo število vsako leto povečuje. Glede na številne postopke odpovedi najemnih pogodb na skladu ocenjujejo, da se bo to število povečalo tudi v letu 2013, saj je bilo že v januarju razpisanih devet deložacij.

Njihove aktivnosti so poleg naraščanja neplačnikov od leta 2008 še dodatno otežene z obveznostjo plačila subsidiarne odgovornosti za obratovalne stroške najemnika. Kljub dejstvu, da se višina neprofitne najemnine od leta 2003 ni spremenila, na stanovanjskem skladu pokrivajo stroške neplačnikov, zato se v zadnjih letih spopadajo s pomanjkanjem denarja za potrebno obnovo obstoječega stanovanjskega fonda in nakupe ter izgradnjo novih stanovanj.

Mariborski stanovanjski sklad sicer deluje na območju še nekaterih okoliških občin, v lasti oziroma upravljanju pa ima skupaj 2502 stanovanji vseh kategorij, od neprofitnih, službenih, oskrbovanih in profitih do začasnih bivalnih enot. Lani so kupili le deset stanovanj, medtem ko letos še ne vedo, ali in koliko stanovanj bodo odkupili, saj njihov poslovno-finančni načrt za leto 2013 še ni bil potrjen.

Trenutno razpolagajo s 419 praznimi stanovanji, pri čemer je 191 stanovanj neprimernih za bivanje in so predvidena za prodajo na javni dražbi, 74 stanovanj je v postopku obnove, 73 stanovanj še ni v obnovi, saj so se bodisi spraznila pred kratkim, bodisi bodo kot neobnovljena oddana po razpisu, deset stanovanj pa je v postopku denacionalizacije. Ostala prazna stanovanja so namenjena za oddajo prosilcem, ki bodo uspeli na javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj, ter prosilcem, ki so upravičeni do menjave stanovanja.

Povpraševanje po stanovanjih tudi v Mariboru presega ponudbo, saj veliko občanov z lastnimi finančnimi sredstvi ne zmore kupiti nepremičnine na trgu. Prav tako se spreminja struktura prosilcev, saj se mednje uvršča vedno več samskih prosilcev, mater z otroki in drugih, ki se ne uvrščajo med mlade družine, kot tudi materialno ogrožene družine ali posamezniki.

"Nekateri prosilci pridobijo stanovanje že po prvi prijavi na razpis, imamo pa primere, ko se prosilci na razpise prijavljajo tudi že pet in več let. V povprečju pa ocenjujemo, da prosilec pridobi neprofitno stanovanje po tretjem razpisu," so za STA povedali na Medobčinskem stanovanjskem skladu Maribor.

Sicer pa letos načrtujejo izvedbo javnega razpisa za oddajo približno 30 neobnovljenih tržnih stanovanj. V primeru izpraznitve službenih stanovanj bodo v mariborskem skladu izvedli javni razpis za oddajo službenih stanovanj, v primeru izpraznitve profitnih stanovanj pa tudi javni razpis za oddajo profitnih stanovanj.