Kot so ob tem še sporočili iz Mestne občine Maribor, je vlogo potrebno posredovati pravočasno oziroma najpozneje do navedenega datuma, da bo pristojna služba lahko pravočasno pripravila pogodbo o uporabnini in na ta način legalizirala najem javne površine, ki se uporablja.

V kolikor se bo javna površina uporabljala brez ustrezne pogodbe, bo pristojni urad kršitev odstopil v reševanje pristojnemu organu. Uporaba javne površine brez sklenjene pogodbe o uporabnini je namreč prekršek, za katerega se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, še opozarjajo na mariborski občini.

Gostincem so sicer lani v Mariboru z odlokom prepovedali postavljanje tabel na ulici pred gostinskimi lokali, s katerimi so ti dotlej vabili goste k sebi s predstavitvijo dnevne ponudbe. Omejitev naj bi bila začasna in velja do konca letošnjega leta oziroma za čas trajanja Evropske prestolnice kulture in Evropske prestolnice mladih.