Slika je seveda nekoliko drugačna, če upoštevamo celoten vozni park. Pri tem so na prvem mestu Nemci (ti imajo na 1000 prebivalcev celo natanko en avtomobil manj od Slovencev), ki si lastijo več kot 42 milijonov avtomobilov, šest po številu avtomobilov najbogatejših držav v EU (Nemčija, Italija, Francija, Velika Britanija, Španija in Poljska) pa ima v lasti več kot tri četrtine avtomobilov v celotni Uniji (27 držav). Povprečna starost avtomobila v Evropski uniji znaša dobrih osem let, a je pri tem treba dodati, da podatki niso na voljo za vse države (predvsem nekatere avtomobilsko manj razvite), zato bi utegnila biti realna številka še nekoliko višja. V vsakem primeru pa je slovenski vozni park tudi na tem področju precej razvit, saj je povprečna starost avtomobila pri nas dobrih šest let, s čimer spada med mlajše v EU, v kateri naj bi bila približno tretjina avtomobilov starejših od deset let, tretjina mlajših od pet, tretjina pa je stara med 5 in 10 let.

Če vozni park Evropske unije primerjamo z drugimi po svetu, pa pridemo do sklepa, da je gostota avtomobilov (število na 1000 prebivalcev) tu najvišja. Še pred 15 leti so bile na vrhu ZDA (te imajo še vedno največje skupno število avtomobilov), zdaj pa so izmed večjih trgov pred njimi tako EU kot Japonska. Daleč največji razvoj je sicer doživela Kitajska, kjer sta bila še leta 1995 na 1000 prebivalcev le dva avtomobila, leta 2010 pa jih je bilo že 32!