Ko se je v javnosti pojavilo anonimno pismo o stanju v vodilni vladajoči stranki SDS Janeza Janše, ki naj bi omogočala lepe zaslužke predsednikovemu bratu, so njeni člani očitno še drugje po Sloveniji postali kritični. Opozorili so nas na zanimiv način vodenja v kranjski SDS, ki jo vodi poslanec Branko Grims. Stranka ima največ svetnikov v mestni koaliciji, sicer pa okoli 450 članov.

Poglejmo, kako deluje vodilna stranka v politiki in kako uspešni so njeni vodilni člani. Stranko vodi Branko Grims, poslanec in mestni svetnik. Podpredsednik je Bojan Homan, njegova družina pa stranki prispeva večino pomembnih kadrov. Tako je njegova hči Tina na čelu strankarske mladine, njegov oče Jože pa je predsednik seniork in seniorjev. Če se dobijo na družinskem kosilu, predstavljajo vsaj tretjino SDS v Kranju. Preostalo lahko doda Saša Kristan, ki je generalna sekretarka kranjske SDS in vodi ženski odbor SDS. S sinom Juretom Kristanom, Bojanom, Jožetom in Tino Homan ter seveda Brankom Grimsom in njegovim svakom Darkom Jarcem tvori tudi pomemben oziroma ključen del izvršilnega odbora. Stranko tako dejansko vodijo člani treh družin, ki zasedajo vsaj najbolj pomembne položaje.

Odskočna deska

V mestni politiki najdemo iste ljudi. Bojan Homan je tudi poklicni podžupan, Darko Jarc pa nepoklicni podžupan. Slednji je imel z MO Kranj najprej sklenjeno svetovalno pogodbo, a je bilo to nezakonito. Župan Mohor Bogataj ga je takoj »nagradil« s podžupanskim nadomestilom za svetovalne storitve. V mestnem svetu sedita tudi mati Saša in sin Jure, prav tako pa seveda Branko Grims. V svetniški skupini imajo člani treh družin, ki stranko vodijo, nesporno prevlado. Omeniti velja, da je podžupan Bojan Homan zadolžen za največji projekt v zgodovini Kranja po osamosvojitvi – naložbe v komunalo, vredne okoli 50 milijonov evrov. V svetniški skupini najdemo tudi Gregorja Tomšeta, ki je tudi član izvršilnega odbora. Odkar je mestni svetnik, se je zaposlil še v Fundaciji Vincenca Drakslerja, kjer je bila njegova plača lani okoli 30.000 evrov bruto oziroma polovica vseh prihodkov fundacije, ki se bori proti odvisnosti. Mimogrede: po podatkih predsednice UO fundacije (sicer občinske načelnice za družbene dejavnosti) Nade Bogataj Kržan je bil na razpisu – edini kandidat. Ne pozabimo, da je Homan poklicni, Jarc pa nepoklicni podžupan MO Kranj, Saša Kristan naj bi v prihodnje vodila pomembno kadrovsko komisijo mestnega sveta. In če se dotaknemo še dejstva, da so bili kot svetniška skupina najbolj potratni pri stroških reprezentance, lahko ugotovimo, da svetniško skupino tvorijo večinsko člani treh omenjenih družin ter še Andreja Valič Zver, Gregor Tomše in Klemen Valter.

Donosna politika

Če je torej Gregor Tomše dobil službo v fundaciji, ki jo vodi MO Kranj, so se odprle možnosti tudi v javnem podjetju Komunala, kjer je občina večinski lastnik. V tem podjetju so po volitvah 2010 zaposlili Jureta Kristana (ima ustrezno izobrazbo), ki je mestni svetnik in član IO SDS Kranj in je med več kot sto kandidati prepričal razpisno komisijo. Postal je drugi človek podjetja oziroma pomočnik direktorja. Čisto na koncu je v Komunali dobil službo še član nadzornega odbora SDS Marjan Tušar, ki se bo ukvarjal s parkirišči. Nazadnje je bil nezaposlen, prej je delal v računalniškem podjetju na Jesenicah. Če dodamo podžupana Homana, ki je zadolžen za komunalno področje, je krog sklenjen. Med osmimi svetniki SDS so torej od vstopa v koalicijo Mohorja Bogataja popravili svoje prihodke Darko Jarc, Bojan Homan, Jure Kristan, Gregor Tomše – vsi v povezavi z ustanovo oziroma podjetjem, kjer je MO Kranj večinska lastnica.

Stranka, kjer prevladujejo tri družine ter v mestni in državni politiki aktivni člani, je velika izjema v kranjskem mestnem svetu. Konkurenco ji je do zdaj delno delala le Stranka za napredek KS, ki je kandidirala Mohorja Bogataja. V njej je bil predsednik Jože Lombar tako tudi blagajnik in tajnik, najemodajalec prostorov stranke v svoji zasebni hiši in obenem podjetnik, ki je večino prihodkov svojega zasebnega podjetja ustvaril v poslovnem odnosu z MO Kranj. Stranka je razpadla.