Ravne na Koroškem. Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (ZKŠTM) ali tako imenovani superzavod na Ravnah bo še nekaj časa brez vodstva. Svetnik Andrej Erjavec, ki ga je med šestimi prijavljenimi kandidati za direktorja podprla prepričljiva večina članov sveta zavoda, je namreč le uro pred tem, ko so se na redni seji sestali občinski svetniki, ki bi njegovo imenovanje najverjetneje tudi potrdili, županu Tomažu Roženu sporočil, da od kandidature nepreklicno odstopa.

Vzroka župan ne pozna. Neuradno pa naj bi Erjavec to storil, ker ga je komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja pozvala, da do seje dodatno predloži ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih, kar je bil tudi eden od razpisnih pogojev. Na to, da najverjetneje ne ustreza vsem razpisnim pogojem, smo opozarjali tudi v Dnevniku. Erjavec naj ne bi izpolnjeval prav tega pogoja, četudi je bil na dravograjski izpostavi davčne uprave vodja enega od referatov. Svet zavoda pa naj bi se tudi že odločil, da novega kandidata ne bo iskal med že prijavljenimi preostalimi kandidati, temveč bodo za direktorja ZKŠTM objavili nov razpis.

Nagrada za izgubo?

V tem času pa bodo na občini poskušali ugotoviti, čemu je omenjeni zavod v zadnjih dveh letih pridelal tolikšno izgubo. Ta namreč presega 200.000 evrov, še za okoli 300.000 evrov pa naj bi bilo ob koncu leta neporavnanih obveznosti. Točnih številk trenutno ne pozna nihče, niti župan ne. Zato bo treba počakati na zaključni račun, predvsem pa na ugotovitve posebne ekspertne komisije, ki jo je imenoval župan in bo do potankosti pregledala poslovanje zavoda, ki ga je do konca decembra še vodil Aleksander Kotnik. Ob tem pa se ljudje muzajo, češ da je bil za tako visoko izgubo nagrajen s stolčkom direktorja glasbene šole le zato, ker je v stranki SDS, ki ji pripada tudi župan in večina svetnikov. A župan pravi, da je za izgubo, ki jo bodo večinoma pokrili kar iz proračuna, več dejavnikov. »Predvsem letni bazen je velik energetski porabnik,« pravi. A očitkov je na račun zavoda še več. Težko razumljiv je tudi več kot stoodstotni porast stroškov za najemanje študentov prek študentskega servisa, glede na to, da je zavod lani zaradi adaptacije bazena in savn delal v precej zmanjšanem obsegu. Pa tudi po obnovi ni vse tako, kot bi morali biti, in še vedno odpravljajo napake. A župan je, kar se tega tiče, miren. Pravi, da je še vse v garanciji in v okviru te bodo napake tudi odpravljali in jih sanirali. Večji strošek za delo prek študentskih napotnic pa je menda nastal tudi na račun Ravenskih dnevov, večdnevne prireditve, ki jo na Ravnah vsako leto organizirajo v avgustu.

Privilegiji, ki jih plačujejo davkoplačevalci

Poročali smo tudi že, da naj bi na Ravnah članom sveta zavoda nekdanji direktor Kotnik podelil letne vstopnice za bazen in savno, katerih vrednost močno presega dovoljeni znesek daril, ki ga še lahko prejmejo funkcionarji. »O tem, da so jih dobili člani sveta res dobili, nas je na seji sveta obvestil predsednik sveta Miran Kert. Po mojem je to bil legalni sklep. Gre pa za njihovo boniteto, ki se jim obračuna kot dohodek in se jim od tega odvede ustrezna dohodnina,« je pojasnil Rožen. Naši viri pa so nas še dodatno obvestili, da naj bi bili takšnih vstopnic in privilegijev deležni tudi člani Zavoda Konc. In še, da naj bi najmanj 14 ljudi prejelo prenosno letno karto za smučarski center na Poseki, katere vrednost znaša kar 492 evrov. Zato smo župana vprašali, kdo bdi nad podeljevanjem kart, ter kdo, če sploh, vodi o tem evidenco. Na to župan ni vedel odgovoriti, je pa zagotovil, da bodo to vsekakor razčistili. »Zahtevali bomo sezname, da bomo videli, komu so bile podeljene te karte, če so bile plačane ali ne in če niso bile, zakaj ne oziroma kakšna korist je bila zadaj. Predvsem pa je treba to urediti zaradi davčne zakonodaje, da bo tudi v tem primeru ustrezno odvedena dohodnina,« je še dejal Rožen in obljubil, da bodo vse nejasnosti znane do konca februarja.