Velik balon, ki pozimi pokriva eno izmed nogometnih igrišč v sklopu Športnega centra Jama za Bežigradom in ga za nogometno vadbo dečkov uporablja Nogometni klub Olimpija Ljubljana, najbližjim sosedom povzroča veliko preglavic. Že pred leti so nam potožili, da jim balon zastira svetlobo in da jih moti hrup strojnice. A najbolj jih boli dejstvo, da morajo oni upoštevati veljavno zakonodajo, ki pa za nogometni klub očitno ne velja. V anonimnem pismu so nam poslali kopije odločbe, ki kažejo, da je omenjeni balon postavljen nelegalno, a ga klub kljub odločbi gradbenega inšpektorata ne odstrani.

Inšpektor že večkrat na obisku

Na inšpektoratu za promet, energetiko in prostor so pojasnili, da so zaradi omenjenega balona od leta 2006 uvedli že štiri inšpekcijske postopke, a so jih večinoma ustavili, ko je nogometni klub spomladi balon odstranil, ker ga takrat ne potrebuje več. Vendar so z začetkom zime šotor ponovno postavili. Nazadnje je inšpektor postopek uvedel v začetku lanskega leta. Ugotovil je, da bi moral klub pridobiti gradbeno dovoljenje, saj bi brez njega lahko postavil le 7 in ne 15 metrov visok balon. Kot je razvidno iz odločbe ministrstva, nelegalno zgrajeni objekt ne bi smel imeti niti lastnega električnega in vodovodnega priključka.

Zaradi vsega tega je inšpektor Olimpiji naložil, naj odstrani napihljivi balon, armiranobetonske plošče in oporni zid ob balonu. Poleg tega je nogometnemu klubu prepovedal uporabljati nelegalno postavljeni balon. Kljub pritožbi kluba se je ministrstvo torej strinjalo z odločitvijo inšpektorja, da mora Olimpija črno gradnjo odstraniti. A podobno kot direktor Lekarne Ljubljana v odhajanju Marko Jaklič, ki je z različnimi pravnimi domislicami do zdaj uspešno ubranil nelegalno zgrajeno domačijo v Polhovem Gradcu, je tudi klub sklenil sprožiti upravni spor, ki bi odpravil odločitev inšpektorata. Upravno sodišče po informacijah inšpektorata še ni odločilo o tej tožbi.

Izgovor skrb za vadbo otrok

Vodstvo kluba smo prosili za odziv na inšpekcijsko odločbo, a konkretnih odgovorov nismo prejeli. Direktor kluba Sanel Konjević je pojasnjeval le, kako so s sosedi poskušali vzpostaviti boljše odnose, a da naj bi bilo iz prvega in edinega sestanka z njimi jasno, »da sosedov ne zanimajo ne otroci ne šport, temveč izključno lastni interesi, in edina rešitev za njih bi bila, da se v Športnem centru Jama ne izvajajo več športne dejavnosti«. Zaprosili smo ga, naj odgovori na konkretna vprašanja, a Konjevićevih odgovorov še nismo dobili.

Ob tem je presenetljivo, da leži z balonom pokrito nogometno igrišče na občinskem zemljišču, zato smo tudi Mestno občino Ljubljana vprašali, ali so obveščeni o črni gradnji in ali bodo ukrepali. Vodja oddelka za šport Marko Kolenc nelegalne gradnje ni ostro obsodil, temveč zgolj pojasnil, da je balon le začasni objekt, ki da rešuje problem pokritih površin za vadbo nogometa za otroke. »Mestna občina je s pokritimi športnimi objekti na prebivalca v primerjavi s preostalimi občinami zelo podhranjena. Zato nam je v interesu, da se v Jami Bežigrad uredijo vsa neurejena razmerja,« je zagotovil Kolenc. Dodal je, da so maja 2012 Olimpijo pozvali, naj preneha z vsemi investicijami na območju, dokler z mestno občino ne uredijo medsebojnih razmerij. Za ureditev kakšnih razmerij gre, na občini niso povedali, Kolenc je dejal le, da naj bi bila urejena še v tem letu.

Iz odločbe ministrstva je prav tako razvidno, da je klub v svoji pritožbi na odločbo inšpektorata navedel, da je občina Olimpiji dala soglasje za postavitev balona, kotlovnice in ji izdala tudi lokacijsko informacijo za postavitev enostavnega začasnega zložljivega objekta. A ko smo Kolenca povprašali, ali je občina resnično izdala vse te dokumente, je naše vprašanje spregledal in zgolj odgovoril: »Občina je Olimpiji dala soglasje za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo v letu 2007.«