Jasna Mihelj, svetovalka direktorja v podjetju Aviat: »Vnovična uvrstitev med finaliste nam pomeni veliko, saj smo s tem dobili priznanje, da smo prepoznani kot dober zaposlovalec, da nas naši zaposleni cenijo in da cenijo delovno okolje, v katerem delajo. Ne nazadnje je to tudi priznanje vodstvu, da je to, kar delamo dobro in da vpliva pozitivno na delovno klimo in počutje zaposlenih v podjetju. Seveda nam to daje spodbudo za nadaljevanje že začetih aktivnosti in načina dela z zaposlenimi. Lansko leto smo veliko časa posvetili interni komunikaciji, vpletenosti zaposlenih v proces odločanja in povečanju prispevka posameznika. Moramo reči, da smo z letošnjimi ocenami izjemno zadovoljni, saj smo na ključnih segmentih dosegli za 20 odstotkov boljše rezultate v primerjavi z lanskimi, na kar smo še posebno ponosni.«

Tomaž Grm, direktor podjetja Butan Plin: Biti med najboljšimi zaposlovalci, ki prispevajo k dinamičnemu razvoju kadrov, organizacij in nenazadnje k večji konkurenčnosti podjetij v slovenskem prostoru, je vsekakor veliko priznanje. V družbi si prizadevamo za ustvarjanje ugodnih pogojev za uspešno rast in kakovosten razvoj vseh zaposlenih. S pridobitvijo tovrstnega in nekaj drugih priznanj v preteklem letu smo odprli nove projekte in priložnosti za še večje vključevanje zaposlenih, njihovo karierno in osebnostno rast, saj verjamemo, da lahko le tako vzdržujemo in širimo sloves 'Hiša prijazne energije'. V določenih ekonomskih razmerah je odpuščanje skrajen ukrep, v katerega je podjetje žal prisiljeno, da prebrodi trenutno neugodno situacijo na trgu. Sodelovanje v izboru je tako lahko še naprej pot, ki podjetje vodi do dolgoročno uspešne politike zaposlovanja, ki zna prisluhniti zaposlenem ter hkrati sledi strategiji in vrednotam podjetja.

Vesna Lešnik, vodja službe za upravljanje s človeškimi viri v podjetju GEN-I: »GEN-I je razmeroma mlado podjetje, v poslovnem okolju prepoznano po svojem svežem, ambicioznem in prodornem pristopu. Izbor Zlata nit nam nastavlja zrcalo, kako svoje podjetje čutijo in z njim dihajo tisti, ki ustvarjajo njegovo identiteto – vsi zaposleni. Uvrstitev med finaliste nam pomeni zelo veliko. Jasno namreč kaže, da podjetje s svojimi zaposlenimi vzpostavlja tvoren odnos in je prijetno tudi s povsem človeške plati, kar je v dandanašnjem času še toliko bolj pomembno. Zlato nit vidimo kot priložnost, da vsi sodelavci enkrat v letu naredimo povsem intrinzično inventuro stanja in izrazimo svoje mnenje o manj poslovnih, a povsem enako pomembnih faktorjih delovanja podjetja. Takšno priložnost velja izrabiti z obema rokama, ne glede na notranje ali zunanje okoliščine, ki zaznamujejo dani trenutek.«

Romana Djuran, direktorica podjetja Hair Beauty: »Vnovična uvrstitev med finaliste Zlate niti je prijetna novica za vse naše zaposlene v času, ko se je prvič tudi nas dotaknila kriza. Hkrati pa tudi potrditev, da smo na pravi poti, da vladata v podjetju močna energija in prava komunikacija. Naše podjetje je prejelo skoraj vse prestižne nagrade principala v svetovnem merilu, a nagrade niso odsev uspeha. Pri nas je najpomembnejše dejstvo, da so zaposleni in naše stranke z delom podjetja zadovoljni. Vsako leto znova se trudimo ustvarjati prijetno delovno okolje ter za osebno rast posameznika in ob tem dosegati izjemne rezultate ter ostajati prvi in najučinkovitejši v branži. V življenju je gotovo samo eno – spremembe! Na te moramo biti sedaj še posebno dobro pripravljeni in naredili bomo vse, da odpuščanja ne bo in da se drugo leto v polnem številu vidimo na Zlati niti 2013.«

Peter Ladič, direktor podjetja Intera: »Vnovična uvrstitev med finaliste pomeni veliko priznanje celotni ekipi, ki tudi v manj mirnih časih neprestano stremi k izboljšavam na vseh področjih Intere in Intrixa. Sodelovanje v Zlati niti je odlična priložnost za strokovno oceno zadovoljstva zaposlenih in odkrivanje točk, kjer lahko stanje še izboljšamo. Na podlagi preteklih rezultatov smo to leto vlagali več energije v določene segmente in v teh točkah so se rezultati, kot leto prej, izboljševali. Enako nam bodo tudi letošnji rezultati pokazali možnosti za izboljšave in glede na to, da so jedro vsakega uspešnega podjetja ljudje, bodo te izboljšave prioriteta tudi v prihodnje. Klima v podjetju je plod vložene energije vseh zaposlenih in sodelovanje v Zlati niti je zato toliko bolj privlačno, saj smo s tem nagrajeni vsi.«

Branka Slinkar, direktorica podjetja Kompas Xnet: »Meni osebno je uvrstitev med finaliste izjemno pomembna predvsem zato, ker je to le potrditev naših naporov, da zaposlenim zagotavljamo odlične razmere za osebno rast, dobre delovne pogoje in varno zaposlitev. Vse to je v teh zaostrenih gospodarskih razmerah vse prej kot enostavno in zaposleni se tega dobro zavedajo. Zaposleni vidijo v Zlati niti priložnost, da kritično ocenijo razmere in svoj položaj v podjetju ter medsebojne odnose in vzdušje v kolektivu. Pri tem pa se jim ni treba izpostavljati. Zaposleni so tisti, ki naredijo dodano vrednost podjetju. Samo uspešni in zadovoljni zaposleni, ki imajo visoko stopnjo pripadnosti kolektivu in zaupanja v svoje vodstvo, bodo sposobni naporov, s katerimi bodo potegnili podjetje iz krize.«

Jože Colarič, predsednik uprave Krke: Izbora Zlata nit se udeležujemo predvsem zato, ker na ta način še bolj natančno spremljamo zadovoljstvo zaposlenih in lastno delovanje na tem področju, obenem pa tudi dobre prakse v drugih poslovnih okoljih. Izbor ustvarja pogoje, ki podjetja vodi k še bolj temeljitemu razmisleku, kako biti še boljši, v prvi vrsti pa nas spodbuja k še bolj aktivnemu odnosu tako do svojih zaposlenih kot širšega družbenega okolja. Organizacijsko klimo sicer v Krki redno merimo že skoraj poldrugo desetletje tudi sami. Na osnovi lastnih ugotovitev in izsledkov raziskav ob izboru Zlata nit smo udejanili vrsto aktivnosti, ki so se pozitivno odrazile tako na področju obveščanja, notranjega komuniciranja in medosebnih odnosov, kot tudi na področju razvoja kariere, vodenja in organizacije. Sodelovanje v tovrstnih projektih je v času, ko so pogoji poslovanja zaradi gospodarske krize oteženi, še toliko bolj aktualni. Treba je namreč nenehno ustvarjati klimo, ki med zaposlenimi ohranja pozitivno vzdušje in motivacijo za učinkovito delo, ki se bo odrazilo v čim boljših poslovnih rezultatih.

Marko Jaklič, direktor podjetja Lekarna Ljubljana: »Prepričani smo, da bi moralo vsako podjetje sodelovati v izboru Zlata nit, saj tako pridobi neodvisno mnenje zunanjih strokovnjakov o kakovosti svojega dela in obstoja ter se lahko primerja s konkurenco. Zelo smo počaščeni in ponosni, da smo ponovno uvrščeni med finaliste izbora Zlata nit in postavljeni ob bok velikim in uspešnim podjetjem v Sloveniji ter da naš razvoj, dobro delo in odlične medsebojne odnose opazijo tudi zunanji strokovnjaki. Vsi uspehi ne bi bili doseženi brez najboljših sodelavk in sodelavcev Lekarne Ljubljana, našega znanja, izkušenj, prijaznosti in dobrih odnosov v kolektivu tudi v zaostrenih ekonomskih razmerah. Že predhodne uvrstitve med finaliste za leta 2009, 2010 in 2011 so potrditev, da je naša pot prava in prav to je spodbuda za nas, da še naprej sodelujemo in se potegujemo za naslov najboljšega delodajalca. Razvoj sodelavk in sodelavcev, vlaganje v kulturo podjetja ter prijazen in strokoven odnos do naših strank so postali naša stalnica, ki se kaže v našem vsakdanjem delu in konec koncev tudi odličnih poslovnih rezultatih podjetja.«

Mirjam Kerpan Izak, direktorica podjetja List: »Veseli smo, da smo znova finalisti Zlate niti. Vrednote, ki so osnova Zlate niti, so postale del našega poslovanja in vsi zaposleni jim sledimo v celoti. Verjamemo, da je ravno to razlog naše vnovične uvrstitve med finaliste. Za nami je precej naporno leto, z veliko zadolžitvami in včasih tudi preobremenjenostjo. Na podlagi analize anketnih odgovorov sem spoznala, da so individualni razgovori, razumevanje za zasebno življenje in sproščeno vzdušje v podjetju ključni sprožilci pozitivne energije in motivacije zaposlenih. Zlata nit nam pomaga tudi, da zagotavljamo visoko pripadnost podjetju in s tem naravni občutek odgovornosti vseh zaposlenih do nalog, ki jih moramo opraviti. Na srečo o odpuščanju ne razmišljamo, nasprotno, v letu 2013 bomo verjetno zaposlovali.«

Marko Lotrič, direktor podjetja Lotrič, laboratorij za meroslovje: »Anketa Zlata Nit vsem sodelavkam in sodelavcem omogoča, da lahko izrazijo svoje mnenje o odnosu med podjetjem in zaposlenimi, delovnem okolju ter osebni rasti in razvoju. Sodelovanje v dobrih projektih daje podjetju dodano vrednost. Tako dobimo realno sliko zadovoljstva ter primerjavo z drugimi podjetji. V veselje mi je videti odlične rezultate, kar potrjuje naše delovanje v skladu z filozofijo podjetja. Vsak zaposleni mora biti v svojem ustvarjalnem delovnem okolju stimuliran, saj le tako podjetje dosega zastavljene cilje. Vsako leto na Akademiji Vesolja podelimo nagrade Zvezda, Sonce, Satelit, Supernova in Komet, za katere se zaposleni trudijo skozi vse leto s podajanjem inovativnih predlogov.«

Pavla Šarkanj, vodja kadrovsko organizacijske službe v Luki Koper: »Uvrstitev v finale pravzaprav sprejemamo kot veliko pohvalo celotnemu kolektivu Luke Koper, ki s pripadnostjo in zadovoljstvom izkazuje, da obstajajo podjetja, v katero vsako jutro radi pridemo. Dobrih zaposlovalcev in kolektivov, ki so temelj slehernega uspešnega podjetja, je med slovenskimi zaposlovalci k sreči še vedno veliko. Z veseljem si jih vsako leto ogledamo med rezultati Zlate niti, z nekaterimi pa tudi izmenjamo primere dobrih praks. V izboru smo sodelovali že drugič, zato so se tudi letos zaposleni ankete lotili z zanimanjem. Vsaki dve leti namreč izvedemo lastno anketo o zadovoljstvu zaposlenih, zato so rezultati zunanje raziskave še bolj zanimivi za primerjavo z našimi. Zaradi prostorske razpršenosti delovnih mest nam je največji izziv prav izpolnjevanje ankete, kljub temu pa smo tudi tokrat dosegli zadosten odziv.«

Biljana Weber, generalna direktorica podjetja Microsoft: »Ponovna uvrstitev med finaliste nas zelo veseli, saj pomeni dobrodošlo potrditev našega stalnega vlaganja v zaposlene in njihovo zadovoljstvo. V slovenski podružnici na Zlati niti uspešno sodelujemo že od prvega izbora in smo zelo veseli, da se je v teh letih razvila v zelo prepoznavno in ugledno tekmovanje najboljših slovenskih delodajalcev. Zlata nit po našem mnenju pomembno prispeva k ozaveščanju pomena inovativnih kadrovskih pristopov za uspešnost podjetja. Prizadevamo si za stalne izboljšave, ki so v zadnjih letih usmerjene predvsem v večjo prilagodljivost organizacije dela.«

Janez Levec, direktor podjetja Proevent: »Uvrstitev med finaliste izbora Zlata nit nam pomeni veliko – odmevno priznanje enega najbolj priznanih medijev pri nas, ki nas je uvrstil v finale kljub izjemni konkurenci, hkrati pa dokaz, da se je vredno leta in leta truditi, vlagati v projekte, razvijati in predstavljati novosti ter navduševati javnost. Sodelovanje v izboru omogoča podjetju primerjavo s konkurenčnimi podjetji, zagotavlja odlično promocijo, sočasno pa vodstvu podjetja in zaposlenim nalaga obveznosti ter zadolžitve, z upoštevanjem katerih se ohranja dobra klima v podjetju in krepi vezi med zaposlenimi.«

Polona Lovšin, zadolžena za odnose z javnostmi v podjetju Riko: »Sodelovanje v projektu Zlata nit je izvrstna priložnost za merjenje lastnega zadovoljstva na delavnem mestu, lastnemu 'laboratoriju' razvijanja kvalitetnih idej, kvalitetnega dela in kvalitetnih odnosov. Da so nas rezultati popeljali med najboljše, nam dodatno potrjuje, da mislimo, ustvarjamo, izvajamo, (se) povezujemo v stimulativnem in varnem delavnem okolju, ki ponuja priložnosti za zadovoljstvo, rast in razvoj na profesionalnem, pa tudi osebnem nivoju. In prav to so eni osrednjih tvorcev trajnostnih uspehov v podjetjih. Izkušnja Zlate niti ponuja tudi svojo dodano vrednost – vsi v Riku se še bolj zavedamo, da odlično delovno okolje ni nekaj vnaprej danega, temveč je nekaj, kar (so)ustvarjamo vsi. Ne le zaposlovalec, temveč tudi zaposleni.«

Irma Veberič, direktorica podjetja Roche farmacevtska družba: »Vnovična uvrstitev med finaliste nam pomeni priznanje in pozitivno povratno informacijo za poslovno leto 2013. Uspešni in zadovoljni sodelavci sta dva izmed ključnih poslovnih ciljev podjetja. Zlata nit nam pomaga, da merimo, koliko smo bili pri tem uspešni in kaj to pomeni v slovenskem prostoru. Kontinuirano sodelovanje nam daje tudi možnost, da pogledamo trende v našem podjetju, in ne samo posameznih 'letnih rezultatov'. Sodelovanje v izboru Zlata nit nam omogoča tudi, da bolje razumemo ključne dejavnike motiviranosti v Sloveniji v primerjavi z rezultati podobnih raziskav na globalnem nivoju, v katerih tudi sodelujemo kot del mednarodnega podjetja. Ocene so nam pomagale, da smo ustrezno izbrali področja za napredek, ki so bila za zaposlene najpomembnejša – komunikacija, izobraževanja in kakovost delovnega okolja, in učinkoviteje uporabili razpoložljiva sredstva.«

Tamara Valenčič, direktorica službe za korporativno komuniciranje in strateško upravljanje človeških virov v Si.mobilu: »Kot vedno, pride tako odlična potrditev našega dela ravno v času, ko ocenjujemo cilje za preteklo leto in si postavljamo nove, še bolj drzne in zahtevne. In meni osebno, verjamem pa, da tudi mojim sodelavcem, pomeni uvrstitev med finaliste dodatno spodbudo za pot naprej. V preteklih letih smo izboljšali marsikatero orodje nagrajevanja in motiviranja naših sodelavcev, na novo postavili ključne in vodstvene kompetence podjetja ter jih konec leta tudi ocenili. Letošnje leto smo znova začeli s transparentnim postavljanjem ciljev od vrha navzdol, v zadnjem obdobju pa intenzivno vlagamo v razvoj vodij ter v naše prodajno osebje in vse, ki imajo prvi stik z uporabnikom.«

Ksenija Špiler Božič, svetovalka za kadre v Steklarni Hrastnik: »Uvrstitev med finaliste izbora Zlata nit za nas pomeni potrditev, da smo strategijo razvoja zaposlenih usmerili v pravo smer. Sodelovanje v Zlati niti nam pomaga nastaviti ogledalo, s pomočjo katerega lahko popravljamo svoj kompas. Je tudi dober način za primerjavo z drugimi podjetji, ki prav tako uspešno razvijajo področje upravljanja z zaposlenimi. In ne nazadnje, prijave so lahko širša spodbuda podjetjem, da več pozornosti usmerijo v to področje. Ocene so pokazale, da smo našo strategijo dobro zastavili. Veseli pa smo usmeritev, ki smo jih v preteklosti dobili od komisije. Lani smo na osnovi ocene pridobljene v izboru več moči usmerili v razvoj kompetenc, kariere in opravnomočenje vodij. Večina zaposlenih dojema Zlato nit kot možnost, da lahko povedo svoje mnenje in s tem prispevajo k spremembam v podjetju.«

Jerneja Kamnikar, direktorica podjetja Vivo: »Projekt Zlate niti je že kot del tradicije Viva in del nas, saj smo se s projektom že kar poistovetili. Zelo smo veseli ponovne uvrstitve med finaliste, kar je potrditev našega dela in dobre energije v našem timu.

Vsako leto v podjetju naredimo notranjo analizo celotnega dela z namenom kakovostnega opravljanja storitve in notranjih izboljšav, kamor vključimo tudi rezultate analize iz izbora. Naredimo plan dela, v katerega vpletemo tudi dejavnike, ki pripomorejo k boljšemu počutju zaposlenih, medsebojnemu sodelovanju in razumevanju. Zaposleni Zlato nit dojemajo že kot del njih samih, saj se vsako leto sami prijavijo na projekt, tako rekoč brez moje vednosti.«

Robert Ogorevc, predsednik uprave podjetja Vizija računovodstvo: »Zelo smo počaščeni in veseli, da smo se ponovno uvrstili med finaliste Zlate niti. Uvrstitev potrjuje našo skrb za sodelavce, ki imajo vse zasluge za uspešno poslovanje podjetja. Le zadovoljni in motivirani zaposleni lahko upravičijo zaupanje več kot 1300 uspešnih podjetij po vsej Sloveniji, ki nam zaupajo vodenje računovodstva. Tudi v bodoče se bomo trudili ustvarjati prijetno delovno okolje, kjer se bodo zaposleni dobro počutili in kjer bodo prišle do izraza njihove najboljše sposobnosti. Zlata nit nas spodbuja k razmišljanju o nenehnem iskanju izboljšav na področju ravnanja s človeškimi viri.«

Drago Cotar, predsednik uprave Zavarovalnice Maribor: »Zelo sem vesel. Moja prva misel je bila: upam, da zmagamo, saj verjamem v svoje zaposlene in vem, da bi si to resnično zaslužili. Ne glede na to pa v izboru Zlata nit sodelujemo predvsem zato, da pridobimo povratne informacije o naših aktivnostih; da iz prve roke izvemo, kakšno je dojemanje zaposlenih v Zavarovalnici Maribor o aktualnih spremembah in načrtih. Zavarovalnica Maribor že nekaj let preživlja zelo burne čase, ki sicer za zavarovalniško panogo niso značilni, zato so nam povratne informacije iz največjega slovenskega raziskovalnega projekta zelo dobrodošle. Na njihovi osnovi smo uvedli tri večje procesne spremembe, začeli izvajati kar nekaj aktivnosti, na primer komunikacijsko-motivacijske delavnice za vse zaposlene.«