Sprijaznimo se, v današnji družbi smo tudi ljudje, posamezniki tržno blago, ki se prodaja na različnih trgih. Prav vsak od nas je lastnik osebne blagovne znamke, od nas pa je odvisno, kako jo načrtujemo, upravljamo in razvijamo ter kakšne koristi in dobiček imamo od nje. Konkurenca na trgu med visoko izobraženimi ljudmi je izredno velika in ta trend se bo nadaljeval, saj se vse več dijakov odloča šolanje nadaljevati na fakultetah. Razumeti je treba, da diploma danes nima več takšne teže, kot jo je imela včasih, in da so pogosto veliko bolj kot izobrazba pomembne kompetence, osebne karakteristike in veščine.

Pomembna je osebna nota

Trgu oziroma delodajalcu je treba pokazati, zakaj smo ravno mi tisti, ki smo tako unikatni, edinstveni in neponovljivi. Če želimo biti na trgu dela iskani in dobro plačani, ne smemo nikdar pozabiti, da smo lastnik svoje osebne blagovne znamke, ki jo moramo trgu predstaviti na čim boljši način. Blagovna znamka je garancija kakovosti, kar pomeni, da je delodajalec za blagovno znamko ali pa kar osebno blagovno znamko pripravljen plačati več, še zlasti če je to garancija, da bo delo vestno opravljeno in prispevek osebe k podjetju kakovosten.

Trg dela in vsi deležniki, povezani z njim, so nas v letih učili in nam svetovali uporabo klasičnih pristopov k iskanju zaposlitve. Dnevno spremljanje ponudb zaposlitvenih portalov, množične prijave na prosta delovna mesta in mučno čakanje na odgovore so koraki, ki smo jih vsi preizkusili in doživeli in za katere vemo, da večinoma ne obrodijo sadov. Število razpisanih prostih delovnih mest danes pada, število brezposelnih pa se povečuje, zato je še toliko bolj pomembno, da v množici iskalcev zaposlitve pritegnemo pozornost. Da bi delodajalcem lahko predstavili kar največ sebe in k osebni predstavitvi pristopili celovito, smo na portalu Zaposlim delodajalca poskrbeli s kreativnim delom življenjepisa, ki vsebuje ogromno iskalčeve osebne note in edinstvenosti. Iskalci zaposlitve lahko z izpolnjenim profilom k iskanju zaposlitve pristopijo malce drugače, kot so bili navajeni v preteklosti, in v njem izpostavijo svoje značajske lastnosti, način razmišljanja ter pogled na svet.  Seveda se redki posamezniki v želji izstopiti iz množice življenjepisov odločijo tudi za izpeljavo lastnih promocijskih kampanj. In takšne »akcije« v ekipi Zaposlim delodajalca pozdravljamo in jih z veseljem predstavimo javnosti.

Z osebnim marketingom do zaposlitve

V Sloveniji iskanje zaposlitve z osebnim marketingom še ni pretirano razširjeno in tako ponuja še nekaj manevrskega prostora kreativnim posameznikom, ki si upajo zapustiti svojo cono udobja in stopiti iz množice. Inovativnost,  drugačnost, drznost, pogum, samozavest in kreativnost so značajske lastnosti, ki jih s takšnimi pristopi poudarjajo kandidati. Ena izmed teh je tudi 32-letna diplomirana socialna delavka Anita Grbić, ki je z osebnim marketingom našla svojo zaposlitev. Anita je z izdelano komunikacijsko strategijo, trženjskimi orodji ter samozavestjo, ki je pri osebnem marketingu ključnega pomena, nase uspešno opozorila trg dela ter pritegnila pozornost delodajalcev. Osebno zaposlitveno kampanjo s trženjskimi orodji (»zaposlitveni pitch«) je Anita pomenljivo poimenovala Financer in jo vodila skozi pet korakov. Vzpostavila je spletno stran z dnevnikom projekta na eni  in življenjepisom na drugi strani ter aktivirala družabna omrežja, ki so pri gradnji in negovanju osebne blagovne znamke izredno pomembna.

V nadaljevanju je pripravila kreativni življenjepis – »personaliziran časopis« Financer, ki je bil oblikovno povzet po uglednem slovenskem poslovnem časopisu, kamor je skozi nekaj naslovov iz preteklih petih let časopisa implementirala svoj tekst z izkušnjami, željami, znanji in veščinami. Financer je nato skupaj s kavo za branje pod budnim očesom dostavila potencialnim delodajalcem ter v bližini podjetij, v katerih si je želela zaposlitve, najela oglasne panoje z zelo jasnim in kratkim sporočilom, da išče službo. Ekipa Zaposlim delodajalca se je z Anito pogovarjala o njeni osebni marketinški akciji in odzivih.

Koliko časa si iskala zaposlitev na standarden način in zakaj si se odločila za to, nekonvencionalno pot?

Niti ne toliko dolgo, približno tri mesece. Ne bi pa rekla, da gre za nekonvencionalen način. Je moj način – iskreno, kreativno, z vloženim trudom.

Od kod ideja za osebni projekt iskanja zaposlitve Financer?

Ideja se mi je porodila ob jutranji kavi in prebiranju časopisa, po katerem sem povzela oblikovni del življenjepisa. K njeni uresničitvi so pripomogle velika želja po aktivnosti v času brezposelnosti in pretekle delovne izkušnje z uporabo trženjskih orodij.

Koliko časa ti je vzela kreacija samopromocije in kakšni so bili stroški?

Dober mesec in pol ali dva v počasnem tempu. Nastale stroške sem razumela kot naložbo, ki se bo nekoč obrestovala, in nanje nisem gledala kot na strošek. Sem pa del prihrankov namenila prav za to. In obrestovalo se je.

Kako so nate in tvojo akcijo gledali delodajalci in kakšni so bili odzivi? Je bil kljub kreativnemu pristopu razgovor klasičen?

Pozitivnih odzivov ni bilo prav veliko. Resda sem bila v številu izdaj življenjepisa zelo omejena, na petnajst, za projekt pa je glede na obisk spletne strani vseeno izvedelo kar lepo število ljudi. Seveda so bile izjeme, ki so mi čestitale za inovativen pristop in pogum  ter me povabile na razgovor, vendar se je zdel ta pristop večini delodajalcev preveč agresiven. Tega nisem pričakovala.

Kaj bi spremenila in naredila drugače, če bi dobila še eno priložnost za takšno akcijo?

Priložnosti si ustvarjamo sami in tovrstne se nam ponujajo ves čas. Akcije pa ne bi ponovila v taki obliki. Vsak projekt mora biti unikaten in kot takšnega sem razumela tudi tega. Spremeniti ne morem nič in če-ji žal ne obstajajo.

Imaš v načrtu kakšno novo akcijo?

Da, vendar nič podobnega.

Kaj ti je pri delodajalcu najbolj pomembno in katere so tvoje prednosti?

Pri delodajalcu, če govorimo o vodilnem, mi je pomembno znanje, sposobnost učinkovitega, motivacijskega in agilnega vodenja ter sposobnost dvosmerne komunikacije s podrejenimi. Spoštovanje vodilnega je zame temelj uspešnega sodelovanja. Če govorimo na splošno, o podjetju, pa mi je pomembno timsko vzdušje in entuziazem vsakega člana ekipe ter želja po superiornih rezultatih po načelu 'skupaj zmoremo vse in še več'.

Moje prednosti? Biti koristen in odgovoren sta potrebi, ki ju moram izpolnjevati vsak trenutek. Moje prednosti se kažejo tudi v raznolikosti delovnih izkušenj, širini znanja, iznajdljivosti v nelogičnih in na videz nerešljivih situacijah ter neomejenosti v kreiranju idej, ki jih je možno oblikovati v koncepte. 

Kakšen je tvoj pogled na trg dela in kaj bi svetovala iskalcem zaposlitve?

Moj pogled na trg dela je dvignjen, z odprtimi očmi, saj skušam biti karseda pozitivna. Iskalcem zaposlitve pa svetujem, naj se poglobijo v vsebino svojega življenjepisa, opisujejo pravega sebe in svoje resnične sposobnosti.