Pišemo Vam v zvezi z vašimi izjavami, ki so jih predvajali mediji 22. januarja 2013 (na primer 24 ur POP TV), dan pred stavko javnega sektorja. Takrat ste izjavili, da stavka ne bo plačana, ker nam vlada ne namerava kršiti pravic po kolektivni pogodbi. To je neresnica in vaše dejanje je nekorektno do vseh strokovnih delavcev v javnem sektorju, ki skrbijo za kakovost življenja vseh državljanov Slovenije, še zlasti, ker imate kot politik, ki je bil na tako visokem položaju, močan vpliv na oblikovanje javnega mnenja. Resnica namreč je, da nam v javnem sektorju država že več let zmanjšuje pravice, pridobljene z delom. Grozita nam ponovno znižanje plač in odpuščanje, kar bo posledično pomembno vplivalo na kakovost storitev, ki jih javni sektor zagotavlja vsem državljanom. V Eurydice, ki ga objavlja ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, smo prebrali, da je vlada na 42. seji določila besedilo predloga zakona o spremembi zakona o sistemu plač v javnem sektorju, v katerem predlaga, da se odpravi dodatek za akademske nazive, kot so specializacija, magisterij in doktorat. Vse to so kršitve pravic po kolektivni pogodbi in zakona o sistemu plač v javnem sektorju, gospod nekdanji minister! Zanima nas, ali ste s svojo zgoraj navedeno izjavo želeli samo ustrahovati stavkajoče ali pa nas tako podcenjujete. Ali res menite, da ne znamo razumeti svojih kolektivnih pogodb, da se ne zavedamo svojih pravic?

Ostro nasprotujemo odpravi dodatkov za akademske nazive, kot so specializacija, magisterij in doktorat. Večina zaposlenih si ni pridobila teh nazivov zaradi nazivov, temveč zato, da lahko delo opravljajo na višji zahtevnostni ravni, s čimer želimo zagotoviti tudi evropsko primerljivo kakovost storitev javnega sektorja. Poleg tega je takšen ukrep v nasprotju z načelom vseživljenjskosti učenja, ki ga poudarja tudi vlada RS, če to potrebuje, da ustreže Evropski uniji, v resnici pa se tudi tako postavljajo ovire za realizacijo vseživljenjskosti učenja. Tudi ukinjanje Andragoškega centra Slovenije, od koder vam pišemo člani sindikata SVIZ-ACS, in pripojitev k bodočemu Nacionalnemu inštitutu za razvoj izobraževanja, kjer naj ne bi imeli niti centra za izobraževanje odraslih, je odmik od realizacije načela vseživljenjskosti učenja. Zato ob tej priložnosti ponovno predlagamo, da vlada RS opusti združevanje javnih nacionalnih institucij za vzgojo in izobraževanje v navedeni inštitut, ker bo s tem izobraževanju odraslih narejena velika škoda. Povrhu vsega še vedno ni bila opravljena celovita analiza učinkov predvidenega združevanja. Predlagamo tudi, da trenutni direktor ACS še naprej vodi naš zavod.

Prav tako pričakujemo, da bomo delavci v javnem sektorju prejeli plačilo za dan stavke, saj smo se borili samo za ohranitev pravic po kolektivni pogodbi in po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, ne pa za višje plače.

Ostro tudi nasprotujemo hujskanju vlade RS proti javnemu sektorju, saj se s tem ustvarja kulturni boj med Slovenci. Mnogi v javnem sektorju delujemo kakovostno in črpamo denar tudi iz tujih virov. Andragoški center Slovenije je zelo uspešen pri črpanju sredstev evropskega socialnega sklada, ki omogočajo razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji. Ali sploh veste, kako se počutimo mnogi delavci v javnem sektorju, ki vsak teden opravimo številne neplačane(!) nadure, predstavniki vlade pa razlagate, da se v javnem sektorju ne dela veliko! Nismo proti ureditvi javnega sektorja, direktorji lahko zarežejo v višek tam, kjer je, ne pristajamo pa na rezanje povsod, tudi tam, kjer viška ni.

Andragoški center Slovenije je majhen kolektiv in že od leta 2007 vsako leto zmanjšujemo število zaposlenih; če se bo to nadaljevalo tudi v prihodnosti, bomo težko zagotavljali optimalen razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji. Izobraževanje odraslih pa je eden izmed dejavnikov razvoja. Po podatkih mednarodne raziskave pismenosti odraslih pomeni 1 odstotek rasti v pismenosti 2,5 odstotka rasti produktivnosti in 1,5 odstotka rasti bruto družbenega proizvoda (Literacy in the Information Age, OECD, 2000).

Pri poudarjanju, da imamo javni uslužbenci višje plače kot tisti v privatnem sektorju, vladni predstavniki (in na žalost tudi nekateri novinarji) pozabijo povedati, da imamo javni uslužbenci tudi precej višjo izobrazbo. Prav tako nam že nekaj let ne plačujejo delovne uspešnosti, napredovanj, zmanjšuje se nam znesek za povrnitev potnih stroškov, nekaterim so zmanjšali število dopustniških dni, nadomestilo za malico itd. S kakšno pravico se delavcem v javni upravi selektivno znižujejo plače? Nekaterim ste vzeli del plače po zujfu kot vsem in še dodatno varovano plačo. Menimo, da to ni pravično. Kot ni pravično, da vlada napoveduje 5-odstotno znižanje sredstev v javnem sektorju, nekaterim delom tega sektorja pa hoče vzeti kar 10 odstotkov.

Precej sredstev bi v Sloveniji pridobili, če bi vlada RS uredila plačilno disciplino. Zakonodajo lahko uredi po avstrijskem zgledu, kjer je standard veliko višji, krize ni čutiti, delavcem pa morajo delodajalci vsak mesec plačevati socialne in pokojninske prispevke, sicer jim zarubijo osebna sredstva. In jih plačujejo! Sredstva bi tudi dobili, če bi vlada vrnila davek na dobiček podjetjem na prejšnjo vrednost, ki jo je sama znižala. Če bi preprečili sivo ekonomijo, bi pridobili še več sredstev. Potrebne so investicije za zagon gospodarstva. Ker vlada RS vsega tega, kot še marsičesa drugega ne naredi, nam lahko v javnem sektorju vzame večino plače, pa se še ne bomo izkopali iz krize. Za vlado je javni sektor postal zunanji sovražnik, kar je samo krinka za nesposobnost vlade, ki nas peha v vedno globljo krizo. Korak k rešitvi so samo čimprejšnji zgoraj navedeni in drugi ustrezni ukrepi.

S spoštovanjem,

DR. NATALIJA VREČER, MAG. TANJA VILIČ KLENOVŠEK, MAG. ANDREJA DOBROVOLJC, DARIJAN NOVAK, MAG. PETER BELTRAM, MAG. TANJA MOŽINA (vsi SVIZ ACS) in JERCA RUPERT, ACS