Nenadna odločitev ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je tik pred zdajci preklicalo vse javne obravnave v zvezi z umeščanjem tretje razvojne osi na odseku od Podkraja v Velenju do Podloga v Žalcu, je bila za vse, tako za župane kot prebivalce občin Polzela, Žalec in Velenje, veliko presenečenje, čeprav so si, roko na srce, tudi oddahnili. Med ljudmi je namreč vrelo, iz skic študije variant pa je bilo mogoče razbrati tudi, da bi ena od zadnjih različic trase, po odmiku, prečkala zemljišče premierja Janeza Janše in njegove soproge Urške kot tudi posestvo staršev premierjeve soproge.

Vprašanja brez odgovora

Z ministrstva za infrastrukturo in prostor so nam takoj po objavi poslali skico trase, ki naj bi bila edina predmet javne razgrnitve, in zatrdili, da je razlog za odpoved izključno razburjenje prebivalcev na območjih, ki so bila predmet obravnave, zanikali pa, da bi trasa šla mimo Janševe hiše. A to ne drži. Skica, iz katere je bilo mogoče razbrati, da naj bi bila cesta od premierjeve hiše oddaljena vsega 50 metrov, je bila objavljena tudi na spletni strani velenjske občine. Janša je zanjo izvedel šele od sosedov, ki so se zaradi tega razburjali, kar je priznal tudi sam. Dejstvo je, da je bila različica označena s kratico Fb3 v krajevni skupnosti (KS) Šentilj ena zadnjih, ki je bila izrisana po navodilih ministrstva. Da bi bila trasa po tej različici od Janševe hiše oddaljena pičlih 50 metrov, sta nam potrdila tako velenjski župan Bojan Kontič kot tudi predsednik KS Šentilj Janez Podbornik. Slednji je poudaril, da je verjetno nastala v naglici, zato da bi se na tak način izognili dolini Ložnice, kjer leži tudi naravno zaščitena manjša kraška planota, imenovana Ponikovski kras. Žal zaradi odpovedane javne razgrnitve številna vprašanja, ki bi jih predstavnikom ministrstva zastavili ljudje, tako ostajajo brez odgovora.

Za mnenje o umeščanju trase in tako nenadoma odpovedani javni razgrnitvi smo prosili tudi Jakoba Presečnika, nekdanjega ministra za promet in začasnega predsednika državnega zbora. »Priznam, da podrobnosti glede umeščanja te trase ne poznam, zato ne morem komentirati razlogov za odpoved javnih razgrnitev. Sem pa skico trase, ki bi prečkala tudi KS Šentilj, videl v enem od lokalnih časopisov. Nekdo mi je tudi omenil, da se ljudje tam že organizirajo v civilne iniciative, čemur se ne čudim. Večkrat sem že javno dejal, da se načrtovalci motijo, če menijo, da nikjer ne bodo naleteli tako na kmetijska zemljišča kot tudi na civilne iniciative. Zato nisem presenečen, da so se ljudje oglasili tudi tokrat,« pravi Presečnik, ki se zaveda, da se gospodarstvo na odrezanih območjih zaradi neustrezne cestne povezave vse težje spopada z že tako težkimi razmerami.

Pismo ministru

Glas so povzdignili tudi župani vseh desetih občin savinjsko-šaleške regije, člani regijskega razvojnega sveta savinjske regije in predstavniki Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice ter območnih obrtno-podjetniških zbornic Mozirje in Velenje. Ogorčeni so bili, da so na ministrstvu sploh načrtovali novo, doslej neznano traso 3. razvojne osi, še bolj pa, ko so jeseni izvedeli, da na ministrstvu odstopajo od trase z oznako F2-2 s priključkom v Šentrupertu. Ta je, tudi po mnenju stroke, trenutno še vedno najustreznejša in jo številni, razen članov Civilne iniciative Braslovče, zagovarjajo še danes. V pismu, ki so ga naslovili na ministrstvo, so zapisali, da ni časa za prepire. »Ne gre zgolj za cesto, ampak za razvojno os, katere namen je zagotoviti pogoje za skladnejši regionalni razvoj, zato je pomembna tudi navezava z Zgornjo Savinjsko dolino,« pravi gornjegrajski župan Stanko Ogradi, ki se je v imenu vseh podpisal pod pismo. Zato upa, da se bodo na ministrstvu znova osredotočili na traso F2-2.

Zaskrbljeni so tudi v Savinjsko-šaleški gospodarski zbornici. »Najbolj izpostavljeni podjetji ta trenutek sta Gorenje in BSH v Nazarjah, ki sta logistično najbolj intenzivni. Samo zavoljo krize, v kateri smo, je situacija ta trenutek še znosna. Če bi se namreč obe podjetji razvijali tako, kot so načrtovali še konec prejšnjega desetletja, bi že danes na obstoječih cestnih povezavah imeli prometni infarkt,« je povedal direktor omenjene zbornice Franci Kotnik, ki se boji, da bodo podjetja svoje napovedi o selitvi proizvodnje začela uresničevati v praksi.