Po naših informacijah naj bi bili na ministrstvu za zdravje deležni prošenj in sugestij, naj dr. Marti Macedoni Lukšič, ženi prvaka SD Igorja Lukšiča, podelijo koncesijo za obravnavo otrok z avtizmom. Na njeno stran naj bi stopil tudi del staršev teh otrok. V zadnjem času naj bi na ministrstvu tako imeli ideje o skupnih sestankih vseh strani. V UKC Ljubljana, kjer bi lahko na račun te koncesije ostali brez svojega programa, nad njimi neuradno v bolnišnici niso prav navdušeni. Pozornost, ki jo je bila deležna ta prošnja za koncesijo, naj bi se jim zdela neobičajna.

Odhod Macedoni-Lukšičeve s pediatrične klinike pa spremljajo tudi nekatere druge nenavadne podrobnosti. Predsednica društva Center za avtizem Vesna Melanšek nam je potrdila, da je podjetje Interdesign group sodelovanje v novih prostorih v Mozirju, kjer bo po novem delala Macedoni-Lukšičeva, lani sprva ponudilo tudi njim. Po besedah Melanškove so jim dali kasneje v podjetju vedeti, da so dobili signal z ministrstva za delo, naj v novih prostorih dela Macedoni-Lukšičeva.

Zaskrbljeni starši

Medtem so prizadevanja zdravnice, da bi sedanji program obravnave otrok z avtizmom iz UKC Ljubljana odnesla v javno-zasebno partnerstvo, sprožila burne odzive staršev. Nekateri naj bi se bali, da po njenem odhodu s Pediatrične klinike glede na to, da koncesije za zdaj nima, ne bodo več mogli priti do »brezplačne« obravnave na napotnico. V društvu Center za avtizem staršem svetujejo, naj si ne delajo prevelikih skrbi, saj jim je še naprej na voljo brezplačna obravnava na Pediatrični kliniki. »Ljudje se bojimo sprememb, a vsaka sprememba ni nujno slaba,« poudarja Melanškova, tudi sama mama otroka z avtizmom. Odločitev Macedoni-Lukšičeve, da odide med zasebnike, spoštujejo, je poudarila, ni pa naklonjena prenašanju programa UKC Ljubljana v koncesijo. Po mnenju Melanškove bi bilo tudi bolj od podeljevanja koncesij za takšno obravnavo smiselno, da javni denar prejme še kakšna javna bolnišnica, kot je UKC Maribor. Kot opozarja, tak program ne more biti stvar enega strokovnjaka, ampak celih timov, ki jih imajo v bolnišnicah.

Kot so nam potrdili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), pa obstaja možnost, da bi Macedoni-Lukšičeva dobila nov program za morebitno koncesijo. V tem primeru UKC Ljubljana programa ne bi izgubil. Letna vrednost programa celostne obravnave otrok in mladostnikov z avtizmom v UKC Ljubljana znaša 345.698 evrov, so pojasnili, razširitev programa (Macedoni-Lukšičeva bi tako lahko za koncesijo dobila nov program, op. p.) pa bi bila mogoča tako s pravnega kot s finančnega vidika. Vlada je prejšnji teden namreč sklenila, da bo letos za širitev programov pri specialistični ambulantni dejavnosti na voljo milijon evrov. Seznam teh širitev naj bi na ministrstvu za zdravje pripravili do 1. marca.

Do »Bručanovih« koncesij v SD kritični, tokrat pa jim ne nasprotujejo

V stranki SD, ki jo vodi soprog Macedoni-Lukšičeve dr. Igor Lukšič, so (takrat še pod vodstvom Boruta Pahorja) leta 2007 ob neuspeli interpelaciji ministru za zdravje Andreju Bručanu očitali nered pri podeljevanju koncesij. Kritični so bili tudi do priprave zakona o podeljevanju koncesij, ki je bil po njihovem neustrezen in ob nasprotujočih si stališčih na koncu ni bil sprejet. Za zakonodajo, ki bi naredila red pri podeljevanju koncesij, ni zatem poskrbela ne Pahorjeva ne sedanja Janševa vlada.

V SD ob našem poročanju o želji Macedoni-Lukšičeve po prenosu programa iz UKC Ljubljana v koncesijo pravijo, da so se vedno odločno zavzemali za »javno zdravstvo kot hrbtenico sistema zdravja za vse v čim širšem obsegu«, da pa nikoli niso nasprotovali privatnemu sektorju, namenjenemu samoplačnikom, in tudi ne podeljevanju koncesij. Te bi morale po njihovem dopolnjevati mrežo ponudbe javnih zdravstvenih zavodov, a to področje nikoli ni bilo sistematično urejeno. »Ali bodo ustrezni državni organi odločili, da starši otrok z avtizmom, ki bodo iskali zdravstvene pravice v novem zavodu dr. Marte Macedoni Lukšič, te plačujejo iz lastnega žepa, ali pa bo za njih plačeval zavod za zdravstveno zavarovanje, je zgolj v njihovi pristojnosti in na to kot stranka SD ne želimo in ne moremo vplivati,« še zagotavljajo.

Lukšič ob tem dodaja, da je njegova soproga za koncesijo zaprosila že leta 2008 v času mandata prve Janševe vlade, ko je na Pediatrični kliniki tudi že dala odpoved. Klinika se je nato pod vodstvom prejšnjega direktorja zavzela, da zdravnica ostane in dobi možnost oblikovati strokovno ekipo za delo na področju avtizma, zato je od koncesije odstopila. »V zadnjem času se je zdravstveno področje avtizma še bolj razvilo, tudi število otrok z avtizmom se je povečalo, sprejet pa je bil tudi program, ki ga je napisala dr. Marta Macedoni Lukšič in ga peljala skozi proceduro. Sprejeta je bila strategija dela z otroki z avtizmom, ki jo je prav tako napisala dr. Macedoni-Lukšičeva v okviru ministrstva za zdravje v letih 2006–2009, zdaj pa so nastopile razmere, da se gre korak naprej. Pediatrična klinika temu žal ne sledi,« je Lukšič podprl svojo soprogo.