Danes poteče rok za oddajo dopolnjenega okoljskega poročila, ki ga je konec oktobra ob javni razgrnitvi študije variant za določitev najustreznejše trase obvoznice Škofljica ministrstvo za kmetijstvo in okolje zadržalo. Ali je okoljsko poročilo, ki bo sicer usodno za umestitev škofljiške obvoznice v prostor, že pripravljeno, nam na ministrstvu za kmetijstvo niso želeli razkriti. Povedali so le, da se lahko na morebitno prošnjo ministrstva za infrastrukturo in prostor datum za pripravo poročila tudi podaljša – in kot kaže, se očitno tudi bo.

Po besedah župana občine Škofljica Ivana Jordana namreč okoljsko poročilo ni revidirano, saj – kot je izvedel na sestanku pri ministru Francu Bogoviču – pri nas ni institucije, ki bila pripravljena narediti revizijo poročila. Na ministrstvu naj bi se še dogovarjali, kaj storiti, po nekaterih informacijah naj bi celo poskusili srečo v tujini. »Očitno gre za kuhinjo, saj so vse družbe povezane druga z drugo oziroma z Zavodom RS za varstvo narave, ki jim daje kruh. Ministrstvo je oddalo ponudbo štirim družbam, a nobena ni hotela narediti revizije,« je dodal Jordan.

Najbolj sporni naj bi bili nadomestni habitati

Na kmetijskem ministrstvu sicer pojasnjujejo, da so okoljsko poročilo konec oktobra zavrnili, ker ga je bilo treba popraviti v segmentih varstva narave, upravljanja z vodami in varstva kmetijskih zemljišč. Po naših informacijah pa so ga zadržali predvsem zato, ker sta pripravljalca poročila – podjetje Geateh in Inštitut za ohranjanje naravne dediščine–Lutra – v njem zapisala, da bi bilo treba ob umestitvi obvoznice v Naturo 2000 za preselitev metuljev in ptic zagotoviti kar 280 hektarjev nadomestnih habitatov. Želja ministrstva naj bi bila, da revizor poročila nadomestne habitate zmanjša na okoli 100 hektarjev, kar bi bilo tudi finančno še nekako sprejemljivo.

Naravovarstveniki eno, župani drugo

Strokovnjaki so v iskanju najprimernejše trase za obvoznico v 18 letih »predelali« že enajst možnih variant, kot najbolj sprejemljiva pa se je doslej pokazala trasa prek Barja. Preostale variante so kategorično zavrnili tako na Škofljici kot v drugih občinah ob tako imenovani razvojni osi 3a. Težava pa je, ker županom ljuba varianta posega tako v Krajinski park Ljubljansko barje kot v območje Nature 2000.

Da je sporna okoljska primernost trase, so v Zavodu RS za varstvo narave opozorili že lansko poletje. Po njihovem mnenju bi obe predvideni varianti čez Barje povzročili fragmentacijo območja in prekomerno vplivali na nekatere vrste ptic in metulja barjanskega okarčka. (V podobnem primeru, ki se je zgodil na Portugalskem, naj bi evropska komisija kaznovala državo tako z izvedbo zavezujočih ukrepov kot tudi z udarcem po žepu.)

Po drugi strani župani od Škofljice do Osilnice poudarjajo, da obe evropski direktivi o habitatih in pticah izjemoma dopuščata posege v Naturo 2000. Obstajajo namreč celo priporočila in navodila evropske komisije, kako se lahko pripravijo gradiva v primeru, ko je ogroženo zdravje in življenje ljudi ali ko je ogrožen gospodarski razvoj regije. S postopkom je mogoče dokazovati prevlado javne koristi nad javnim interesom ohranjanja narave.