Ribnica. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da je občina Ribnica pri osemnajstih poslih v vrednosti nekaj več kot 600.000 evrov, ki jih je v letih 2010 in 2011 sklenila s podjetjem Tanko, kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Nekdanji direktor podjetja Tanko Alojzij Levstek je namreč brat ribniškega svetnika in podžupana Vinka Levstka. Občina je, kot izpostavlja komisija za preprečevanje korupcije, več kot eno leto kršila določbe omenjenega zakona, saj je poslovala s podjetjem, katerega zakoniti zastopnik je brat funkcionarja.

Zakona naj ne bi poznali

»Do kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je prišlo le zaradi njegovega nepoznavanja,« trdi ribniški župan Jože Levstek, ki sicer ni v sorodu z bratoma Levstek. Nasprotno pa meni ribniška svetnica Andreja Škrabec. »Ker so bila pri nekaterih od teh poslov sklenjena dopolnila zaradi vključevanja protikorupcijske klavzule, katerih namen je preprost – pogodbene stranke s svojim podpisom potrdijo, da se zavedajo, kakšne bodo posledice morebitnega korupcijskega ozadja sklenitve pogodbe, hkrati pa so izrecno seznanjene s tem, katerih ravnanj se morajo pri sklepanju pogodbe striktno vzdržati – je jasno razvidno, da so kljub protikorupcijski klavzuli zavestno kršili zakon, in ni dvoma, da so vedeli, kaj počnejo.« Podjetje Tanko, ki je za občino gradilo gozdne vlake, obnavljalo ceste, postavljalo table in urejalo parcele in smetišče, je tretji največji prejemnik sredstev iz ribniškega proračuna. Po podatkih Supervizorja je v letih poslovanja z občino Ribnica podjetje prejelo kar 4,8 milijona evrov. »Samo v letih, ko je bil njegov brat svetnik oziroma podžupan občine Ribnica, je podjetje prejelo več kot tri milijone evrov,« izpostavlja Škrabčeva.

Protikorupcijska komisija: Vzpostavite zakonito stanje

»Sorodstveno razmerje mi je poznano, saj si človek brata ne more izbirati,« je na vprašanje, ali je vedel za brata Levstek, odgovoril župan Jože Levstek in poudaril, da so ukrepali skladno z mnenjem protikorupcijske komisije. Ta je že junija lani občino pozvala, naj takoj prične s postopkom ničnosti pravnih poslov. »Občina je s podjetjem Tanko avgusta lani podpisala sporazum o ugotovitvi ničnosti in priznanju kondikcijskega zahtevka,« je pojasnil župan. Podjetje Tanko je priznalo svojo obveznost do občine Ribnica po vrnitvi prejetih plačil za dela v vrednosti 608.043,86 evra, hkrati pa v skladu z obligacijskim zakonikom podalo kondikcijski zahtevek zoper občino v enakem znesku. »Ker je občina priznala kondikcijski zahtevek podjetja Tanko, sta nastali medsebojni terjatvi, ki pa sta se med seboj pobotali,« je pojasnil Levstek.

A protikorupcijska komisija je občino opozorila tudi na to, da je sklenitev takšnih pogodb prekršek, zato bo sprožila postopke zoper odgovorne osebe. To pomeni, da bo občina morala plačati kazen, na kar opozarja tudi Škrabčeva: »Sprašujem se, kdo bo odgovarjal za škodo, ki je bila s tem storjena davkoplačevalcem?« Zato bo ribniški občinski odbor stranke Zares Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo prekrška za javna naročila, hkrati pa računskemu sodišču poslal pobudo za pregled poslovanja občine.