Nova Gorica. Novogoriški župan Matej Arčon je ob prevzemu županovanja v vodenje občine uvedel svojevrstno novost – mestni svet brez delitve na koalicijo in opozicijo. Prav zaradi slednjega danes uradno izgublja podžupana iz vrst SDS Tomaža Slokarja. Ta se je za odstop odločil, ker v razmerah političnega delovanja in odločanja, ko ne v mestnem svetu ne v organih izvajanja občinske uprave ni oblikovane ne koalicije ne opozicije, svoje vloge ne more opravljati skladno s svojimi delovnimi pristopi, načeli in prepričanji, je povedal.

Župan Arčon pravi, da odstopa ni pričakoval, ker je s podžupanom dobro sodeloval in nesoglasij med njima ni bilo. Zato njegovo odločitev o odstopu razume v luči, da želi aktualne politične razmere prenesti tudi na lokalno raven. »Preseneča pa me, da v času, ko nam ljudje z ulic dajejo signale, naj se poenotimo, želimo delitve na opozicijo in koalicijo,« meni Arčon, ki od svojega modela ne bo odstopil. Prepričan je, da občina ne prenese delitve, saj morajo vsi delati v skupno dobro občanov. »Če pa kdo želi v opozicijo, naj se za to sam odloči,« pravi.

Med nama gre za konceptualne razlike

Slokar sicer meni, da bi mestni svet brez koalicije in opozicije lahko deloval, vendar je to težko in netransparentno. »Ne obstaja nobena jasna zaveza do občanov, kaj so prioritete in kakšni so cilji ter razvojna politika. Ni namreč jasno, kdo se za katere projekte zavzema, kdo za njimi stoji in kdo jih podpira. Slabost je tudi, da se oblikujejo interesne, neformalne ali ad-hoc koalicije, ki jih ni videti navzven,« pravi Slokar. »Ne gre za nesoglasja med nama,« pravi, »temveč za konceptualne razlike, ali želimo okrepiti izvajanje javnih služb po javnih občinskih vzvodih ali po zasebnih s koncesijami.« Svetniška skupina SDS je večkrat javno povedala, da se morajo javne službe izvajati poceni in transparentno, kar pomeni, da mora nanje imeti neposreden vpliv občina,« meni. Ker je bila komunalna služba v preteklosti privatizirana, se danes po mnenju svetniške skupine SDS izvaja netransparentno in predrago. Slokar zato županovo domnevo o prenašanju političnih razmer na lokalno raven označuje za poceni protiargument za javnost in poudarja, da rezultatov Arčonovega županovanja po več kot dveh letih še ni.

Razburil odnos do judovskega pokopališča

Trenja v mestnem svetu je čutiti že dolgo, strasti pa so višek dosegle na zadnji seji, kjer ni manjkalo obtoževanj in groženj s tožbami. Na seji se je v nemilosti zaradi svojega javnega izražanja mnenj znašla še ena svetnica in predsednica mestnega odbora stranke SDS v Novi Gorici Patricija Šulin. Njen obstoj na čelu predsednice statutarnopravne komisije mestnega sveta se je zamajal, ko je na spletnih omrežjih javno in poimensko okrcala svetnike, ki so zavrnili pobudo njihove svetniške skupine, da se judovsko pokopališče v Rožni dolini dodatno zaščiti in iz njega končno »izžene« gostinski lokal. Svetnikom, ki so glasovali proti, je očitala, da so s tem pokazali nizek odnos do kulture in nespoštovanje do kulturne dediščine. Mestni svetnik Miran Müllner je zahteval njeno razrešitev, mnogi so menili, da taka razprava na mestni svet ne sodi, Šulinova pa je prepričana, da je bila razprava nujna. »Če je nekdo klican na odgovornost zaradi tega, ker izraža svoje mnenje, je nujno, da se o tem spregovori,« pravi.