Dnevnikov novinar Tomaž Klipšteter je že decembra lani razkril in opozoril, da naj bi mariborski zdaj že odstopljeni župan svoje diplomsko delo skoraj v celoti prepisal.

Dnevnik je po sistemu kopiraj-prilepi celo sam iz strokovnih člankov revije za lokalno samoupravo Lex localis sestavil skoraj celotno Kanglerjevo diplomo. Objavili smo jo tudi na spletu.

''Zame je bila zadeva od vsega začetka jasna. Ko sem se seznanil z materialom, mi je bilo jasno, da gre za najbolj drzen primer plagiatorstva,'' je povedal Klipšteter.

POROČALI SMO:

Diplomant Franc Kangler je kopiral od začetka do konca

Oglejte si Kanglerjev plagiat

Preklic v uradnem listu

Kangler je plagiatorstvo ves čas zanikal. Senat DOBA Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor pa je včeraj soglasno sprejel sklep, da se Kanglerju odvzame strokovni naslov diplomirani ekonomist zaradi ugotovitve, da njegova zaključna naloga v pomembnem delu ni rezultat njegovega samostojnega strokovnega dela, je danes sporočil dekan fakultete Viljem Pšeničny.

Kot je napovedal, bo fakulteta v uradnem listu preklicala veljavnost Kanglerjeve aprila 2008 izdane diplomske listine.

Komisija senata fakultete je namreč ugotovila, "da je navedeno zaključno strokovno nalogo nekdanji študent izdelal tako, da je pretežni del besedila prepisal iz del drugih avtorjev, česar ni citiral z uveljavljenimi načeli citiranja, in celotno delo prikazal kot svoje lastno, kar nalogi jemlje značaj veljavnega zaključnega strokovnega dela".

Kangler se danes ne odziva na klice

S tem je Kangler kršil pravilnik o diplomiranju v visokošolskem strokovnem programu. V skladu z omenjenim pravilnikom in navodili za pripravo zaključne strokovne naloge ima odgovornost za pripravo naloge avtor, ki ob oddaji naloge podpiše tudi izjavo o avtorstvu.

Kangler se na telefonske klice danes ne odziva, prav tako zadeve ne želijo komentirati na Mestni občini Maribor. Kanglerjeva odvetnica Maja Guštin iz odvetniške družbe Čeferin pa je za STA pojasnila, da odločbe o odvzemu strokovnega naslova še niso prejeli, niti je ni prejel sam Kangler. "Zaradi navedenega napovedane odločitve senata DOBA Fakultete za poslovne in družbene študije Maribor po vsebini še ne moremo komentirati. Po prejemu odločbe bomo zoper le-to vložili ustrezno pravno sredstvo," je zapisala.

Kanglerja obvestili o začetku postopka

Posebno komisijo za ugotavljanje suma kršitve pri pripravi Kanglerjeve zaključne strokovne naloge je po pojavu suma o nepravilnostih na predlog dekana imenoval senat fakultete. O začetku postopka so pisno obvestili tudi Kanglerja in mu omogočili vpogled v dokumentacijo. Kangler je tudi podal pisno izjavo in ob prisotnosti pooblaščenke iz odvetniške pisarne Čeferin predstavil argumente na seji senata.

''Čestital bi DOBA fakulteti za to pogumno in odločno gesto. Seveda tudi za sklep, s katerim so Francu Kanglerju odvzeli strokovni naziv diplomirani ekonomist, ker sem prepričan, da so bili tu neformalni pritiski zelo močni,“ je povedal Tomaž Klipšteter, ki je zgodbo o Kanglerjevem plagiatu razkril. ''Če samo pomislimo, da je bivši mariborski župan prišel na sejo senata v prisotnosti pooblaščenke odvetniške pisarne Čeferin, je vse jasno. Predstavila sta argumente, ki nikakor niso mogli piti vode. Na Dnevniku smo na zelo slikovit način prikazali, kako in od kod je brezobzirno kopiral in lepil. Tega se ni dalo ovreči z nobenim odvetnikom in sklicevanjem na pravne norme,'' je še dejal.

Prepričan je, da bo to koristilo ugledu fakultete, tako kot bi mu izjemno škodilo, če takšnega ukrepa ne bi speljali oziroma če bi ocenili, da je takšno diplomiranje v skladu z njihovimi načeli.

Kot je zapisano v današnjem sporočilu za javnost, so strokovne službe opravile tudi tehnični pregled Kanglerjeve naloge z računalniškim programom za odkrivanje plagiatov, ki ga fakulteta sistematično uporablja za vse pisne izdelke študentov od študijskega leta 2008/2009 dalje. Prav tako so za mnenje in pregled zaprosili članico mariborske univerze, Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Tehnični pregled ni potrdil suma kršitve, zato je bil izveden še ročni pregled zaključne strokovne naloge.

Ničelna toleranca do nespoštovanja študijskega reda

Dekan fakultete Pšeničny ob tem poudarja, da fakulteta s torkovim sklepom "izpričuje svojo odločnost po ničelni toleranci glede nespoštovanja študijskega reda in vseh drugih nepoštenih in netransparentnih poskusov, ki v akademskem svetu nimajo mesta".

Tudi zato so strokovne službe fakultete z računalniškim programom za odkrivanje plagiatov pregledale še vseh 84 preostalih zaključnih strokovnih nalog, oddanih pred začetkom sistematične uporabe tega programa, in pri njih niso ugotovile kršitev. Na tej podlagi strokovne službe fakultete zaključujejo, da gre pri odkritih kršitvah pri pripravi zaključne strokovne naloge za osamljen primer na fakulteti.