Predstavili so delo Mirta KomelaTwin Peaks in postmodernizem: kava, pita, sova, škrat, knjigo Tkanje pogledov avtorja Jožeta Dolmarka in zbornik Prekletstvo iskanja resnice: Filmska ustvarjalnost in teorija Živojina Pavlovića, ki ga je uredil Anderj Šprah.

Umetnina postmoderne dobe

Knjiga Mirta Komela Twin Peaks in postmodernizem se ukvarja s fenomenom omenjene serije z začetka devetdesetih let. Na vprašanje, zakaj bi se po dveh desetletjih od predvajanja te kultne serije še vedno ukvarjali z njo, je avtorjev odgovor preprost: »Ta serija predstavlja enkratno umetnino postmoderne dobe, ki je v veliki meri pripomogla k razvoju televizijske serije, kot jo poznamo danes.« Po njegovih besedah je ta serija večna in določene umetnine preprosto dosežejo tak učinek, da jih ne zbrišejo niti kolesa časa.

Avtor, ki sam prizna, da je »nepoboljšljivi twinpeaksovec«, v knjigi navaja več elementov, ki so pripomogli k temu, da se serija Twin Peaks kljub mnogim in vedno novim produkcijam televizijskih nanizank v različnih oblikah vedno znova vrača. Ena izmed njenih glavnih značilnosti, po katerih se je ločila od drugih, je združevanje velikega števila žanrov in prijemov. Poudarja, da pred Twin Peaks nikomur ni uspelo združiti žanrov v tako formo, saj so vse nanizanke z detektivskim postmodernističnim pečatom združevale »največ dva ali tri žanre«.

Dvorana kot temna spovednica

Zbirka Tkanje pogledov predstavlja bogat izbor zapisov iz štiri desetletja obsegajočega filmskega in publicističnega opusa Jožeta Dolmarka. Avtor svojim bralcem ponuja slikovito razpravo o filmu kot »zgodbi, ki je stkana iz pogledov«. Svojo ljubezen in spoštovanje do filma strne v misli: »Vsak ogled filmske predstave je zame spoved, kjer se pogledi protagonistov na platnu srečajo s tvojimi. Na neki način si prisoten v njihovih zgodbah.« Kljub zbadanju kolegov, da bi bilo bolje, če bi postal pisatelj, vidi v tem nekaj pozitivnega: »Tako vsaj nekdo o filmu piše na bolj literaren način.« Nikdar ni pisal o stvareh, ki jih ni maral, še povzame Dolmark.

Prekletstvo iskanja resnice je mednarodni zbornik, ki se ukvarja s potjo filmskega ustvarjanja in refleksijo dela režiserja Živojina Pavlovića in se obenem dotika pečata, ki ga je pustil v slovenski, srbski in svetovni kinematografiji. Delo predstavlja skupek izvirnih avtorskih besedil o njegovi filmski in teoretski ustvarjalnosti ter prevodov ključnih analiz Pavlovićevih filmov. Zbornik je uredil Andrej Šprah; po njegovih besedah je treba Pavlovićevo misel še raziskati, knjiga pa ponuja le vpogled v njegovo pomembnost za razumevanje obdobja, v katerem je ustvarjal. Njegov opus je prehajal skozi različne faze, za katere sta po besedah Špraha pomembni dve paradigmi, »raziskovanje človekove pozicije v svetu in pa pozicija sveta v človeku«. Ta dvopolnost je zaznavna tako v njegovi teoriji kot v njegovih filmskih delih, pravi Šprah.