Kočevje. Čeprav je inšpektorica za kmetijstvo in okolje že v začetku decembra izdala odločbo, s katero je prepovedala odlaganje odpadkov na deponiji Mozelj po 31. januarju, v Kočevju še vedno ne vedo, kam bodo po tem datumu odlagali smeti. Kočevski svetniki, ki so le tri dni pred iztekom postavljenega roka razpravljali o tem pomembnem vprašanju, so namreč sklenili, da mora rešitev poiskati Komunala Kočevje.

Svetniki ogorčeni

»Odločiti se bomo morali bodisi za začasno skladiščenje odpadkov bodisi za izbiro drugega ponudnika za odlaganje odpadkov,« je pojasnil direktor Komunale Kočevje Marko Kljun, ki je pričakoval, da bo pogodbo z drugim ponudnikom podpisala občina. A je večina kočevskih svetnikov opozorila, da so bili v zadnjih dveh letih večkrat izpostavljeni vedno novim dejstvom glede odlaganja odpadkov in posledičnim hitrim odločitvam. »Najbolj skrb zbujajoče je to, da smo vsakič dobili na mizo prosti spis. Brez poročil nadzornega sveta kočevske komunale, brez odločb inšpektorice in Arsa, brez pritožb,« je bil glede gradiva kritičen svetnik in nekdanji kočevski župan Janko Veber. Prav tako večina svetnikov meni, da bi morale biti tovrstne odločitve v domeni komunalnega podjetja, katerega solastnica je država (v lasti ima skoraj 46 odstotkov Komunale Kočevje). »Ta odločitev je v marsičem sporna,« je komentiral izid glasovanja svetnikov Kljun in dodal, da še vedno obstaja majhna možnost, da jim uspe s pritožbo na odločitev inšpektorice. V tem primeru bi bila boljša prva rešitev, torej začasno skladiščenje odpadkov. A ker je Komunala Kočevje le dan po odločbi inšpektorice prejela še zavrnjeno vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, se zdijo možnosti za nadaljnje odlaganje odpadkov na sicer še zdaleč ne zapolnjenem odlagališču Mozelj zelo majhne.

Cene za zdaj nespremenjene

Čeprav se bodo stroški ravnanja z odpadki zvišali ne glede na to, katero rešitev bo izbral nadzorni svet, bodo zneski na položnicah za zdaj ostali enaki. Na komunali predvidevajo, da bodo nove cene skladno z veljavno uredbo občinskemu svetu posredovali spomladi. Ta bo tedaj moral odločiti, ali bo občina ceno ravnanja z odpadki subvencionirala ali ne. Čeprav bo končna razlika v višini cene v primeru odvoza smeti na drugo odlagališče znana šele po izstavitvi računov, so v komunali predvideli, da bo ta v primeru nesubvencionirane cene višja za 5 evrov po osebi. Trenutni stroški odlaganja ene tone odpadkov na odlagališču Mozelj znašajo 29 evrov, obdelava in odlaganje tone odpadkov na odlagališču Barje pa staneta skoraj 130 evrov.