Celje. V celjski proračun bo nepričakovano kanilo še okoli 200.000 evrov loterijskega denarja. Prejšnjo nedeljo je neznani srečnež iz Celja na lotu zadel sedmico, vredno kar 1,2 milijona evrov, to pa pomeni, da bo 15 odstotkov dobitka dobila tudi Mestna občina Celje. Na včerajšnji obravnavi proračuna za letošnje leto je župan Bojan Šrot ta občinski prihodek omenil zgolj kot zanimivost, saj je v primerjavi z načrtovanimi skupnimi prihodki v višini dobrih 53,3 milijona evrov kot kapljica v morje. Ker naj bi občina imela letos dobrih 57,7 milijona evrov odhodkov, bo po trenutnih načrtih ob koncu leta v blagajni nekaj manj kot 4,4 milijona evrov primanjkljaja. Konec lanskega leta je ukinila družbo TRC, ki je med drugim skrbela za Celjsko kočo, in s tem prevzela tudi njene neporavnane obveznosti do dobaviteljev in bank. Ker je bilo posojilo, ki ga je družba najela pred leti za gradnjo hotela, zelo ugodno, so se na občini odločili, da ga ne bodo vrnili v enkratnem znesku, ampak ga bodo obdržali. Celje se bo torej letos na novo zadolžilo za 4,5 milijona evrov, vendar bo hkrati odplačalo 2,3 milijona evrov svojega starega posojila.

Svetniki so soglasno sprejeli tudi predlog letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. Občina bi rada letos prodala zemljišča v vrednosti 1,3 milijona evrov. Na pobudo ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je investitor protipoplavnih ukrepov v porečju Savinje, bo med drugim prodala zemljišča na območju Sušnice, Savinje, Podsevčnice, Vzhodne Ložnice in Koprivnice. Cena naj ne bi bila visoka, saj gre vendarle za javni interes in za večjo varnost Celjanov pred poplavami. Znova so naprodaj tudi nekatere spomeniško zaščitene in propadajoče zgradbe, ki jih nihče noče kupiti. Tisti, ki bo kupil dvorec Lanovž na Čopovi 20, ga bo namreč moral obnoviti v skladu z zahtevami spomeniškega varstva. Strokovnjaki z Zavoda za spomeniško varstvo bodo bedeli tudi nad obnovo Mestnega mlina na Mariborski cesti, ki ga občina že več let zaman prodaja. Naprodaj sta tudi druga etaža na Prešernovi ulici 27, kjer je bila včasih komunalna direkcija, in Vila Sonja v bližini celjske bolnišnice. Celjska občina pa letos ne bo samo prodajala, temveč bo tudi kupovala. V proračunu je rezerviranih 50.000 evrov za nakup poslovnih prostorov.