Na lestvico najboljših zaposlovalcev Zlate niti se je vsako leto uvrstilo 22 podjetij, ki odnose med menedžmentom in zaposlenimi v izboru preverjajo že od samega začetka, medtem ko se je letos prvič na lestvico uvrstilo 17 podjetij. Uvrščeni so tudi vsi trije lanski najboljši zaposlovalci: Vivo, najboljši zaposlovalec Zlate niti 2009, 2010 in 2011 v kategoriji malih podjetij, Microsoft Slovenija v kategoriji srednje velikih podjetij in Adria Mobil, ki je slavil med velikimi podjetji.

Celoten seznam najboljših zaposlovalcev najdete TUKAJ.

Zlata nit 2012 prinaša tudi novosti

»Gospodarske razmere prinašajo v podjetja reorganizacije. Nekatera redno sodelujoča podjetja v izboru so si vzela odmor in se poglobila vase, po drugi strani pa je veliko novih podjetij, ki so se vključila v izbor, saj kot dragoceno jemljejo analizo ankete o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo. Zlata nit namreč prinaša v podjetja vrsto pozitivnih impulzov za izboljšavo orodij in praks pri delu z zaposlenimi. Ne samo da opravlja svoje poslanstvo prepoznavanja dobrih praks, pomembno se mi zdi, da se v Zlati niti učijo drugo od drugega, da se vsi učimo iz teh dobrih praks, da Zlata nit traja dvanajst mesecev na leto in da jo tudi s pomočjo partnerjev vsako soboto spremljamo v rubriki Zaposlitve&kariera časnika Dnevnik ter dnevno na spletni strani,« je nabor zaposlovalcev, prijavljenih v Zlato nit 2012, komentirala vodja projekta Melita Romih.

Organizatorji izbora Zlata nit si želijo, da bi anketo tudi letos izpolnilo čim več zaposlenih, zato je za končno uvrstitev podjetja med najboljše zaposlovalce pomemben tudi visok odstotek odzivnosti zaposlenih. Vsako leto v podjetjih anketo v povprečju izpolni več kot 60 odstotkov zaposlenih. Prinaša pa Zlata nit 2012 tudi nekaj novosti, in sicer je v vprašalnik za zaposlene tokrat vključeno preverjanje čustvene pripadnosti zaposlenih (metodologijo merjenja je prispeval dr. Robert Kaše z Ekonomske fakultete Ljubljana). Prav tako je dodana spremenljivka vrste delovnega področja, ki bo proizvodnim podjetjem omogočila nekoliko podrobnejšo analizo kakovosti odnosov. V vprašalnik o uravnoteženih kazalnikih uspeha je po novem vključeno tudi merjenje deleža žensk na vodilnih delovnih mestih, trženjski del kazalnikov uspešnosti pa je osvežen s še večjim poudarkom na ključnih dejavnikih konkurenčnosti ter spremljanju posameznih dimenzij trženjske naravnanosti podjetij.

Zlate prakse kot odziv na pobude podjetij

Imena finalistov letošnjega izbora Zlata nit 2012 (po sedem v vsaki kategoriji, skupno 21) bodo objavljena prihodnjo soboto, 2. februarja 2013. Dnevnik, družba medijskih vsebin, v sklopu izbora najboljših zaposlovalcev tradicionalno podeljuje tudi posebna priznanja, na pobudo proizvodnih podjetij in slovenskih družb, vpetih v mednarodne korporacije, pa letošnja Zlata nit dosedanji izbor razširja z natečajem za posebno priznanje v kategoriji Zlatih praks.

»K prijavi Zlate prakse spodbujamo podjetja, ki že sodelujejo v Zlati niti, kot tudi organizacije, ki se v Zlato nit še ne vključujejo. Organizacije vabimo, da prijavijo projekte, prakse, pristope, akcije, ideje ali aktivnosti, usmerjene v organizacijske preskoke in kolektivni napredek. Zanimajo nas drzni, novi, drugačni, inovativni, učinkoviti in ustvarjalni pristopi, na katere ste ponosni in jih želite deliti s strokovno, poslovno in širšo javnostjo,« pravi mag. Edita Krajnović, vodja metodologije Zlata nit.

Razpisne kategorije Zlatih praks 2012/13 so: preproste ideje ali projekti s prebojnim rezultatom, drzne, nove, drugačne, nore ideje ali pristopi, dvig zavzetosti zaposlenih, promocija in razvoj notranjega podjetništva in inovativnosti, povezovanje (integracija) organizacijskih enot podjetja ter aktivacija in mobilizacija organizacijske energije, prepoznaven razvoj organizacijske kulture ter uspešen in učinkovit interni marketing.

Finalisti Zlate niti v kategorijah malih, srednje velikih in velikih podjetij se v izbor za posebno priznanje uvrstijo avtomatično, k prijavi pa spodbujamo tudi druga podjetja. Za tista, ki že sodelujejo v raziskavi Zlata nit 2012, je sodelovanje brezplačno, sicer pa je prijavnina samo v obliki prispevka za izid zbornika Zlata nit. Prijavnica bo objavljena na spletni strani Zlate niti od 1. do 28. februarja, priznanje pa bo podeljeno na dogodku Zlata nit 21. marca 2013.