V imenu nekaterih strank, ki jih zastopamo v postopkih zaposlenih (dr. Jože Pirjevec, dr. Vesna Mikolič, dr. Valentina Brečko Grubar, dr. Darko Darovec, dr. Aleš Erjavec, dr. Rok Svetlič, dr. Lenart Škof, dr. Krištof Jacek Kozak), katere omenja dr. Marušič, lahko izrecno zatrdimo in izkažemo z nespornimi listinskimi dokazi, da zgoraj zapisana trditev dr. Marušiča ne drži. Še več, kar se tiče postopkov, ki jih vodimo za nekatere zaposlene v naši pisarni (že predhodno navedene), niti eden ni meritorno vsebinsko zaključen v prid UP ali da bi bila v njem izdana sodba, ki bi potrjevala pravilnost odločitev rektorata ali rektorja dr. Marušiča. Prav nasprotno pa obstaja pravnomočna sodba Upravnega sodišča (zoper katero je s strani UP vloženo izredno pravno sredstvo – revizija), s katero je sodišče sklep o razveljavitvi volitev dekana FHŠ odpravilo, ker je bil nezakonit.

Zaradi korektnosti je treba pojasniti, da sicer obstaja tožba, ki jo je sodišče zavrglo, ker naj ob vložitvi tožbe ne bi obstajal pravni interes tožnika. Gre torej za povsem proceduralne in ne vsebinske razloge, tako da sodišče niti v tem primeru nikakor ni ugotovilo, da naj bi rektorat ali rektor ravnal pravilno, zakonito. Kasneje je bila v zvezi z isto zadevo vložena nova tožba, kjer je sodišče izdalo pravnomočno sodbo, ugodno za tožnika, ne rektorat.

Zato sodna potrditev zakonitosti in pravilnosti ravnanja rektorata ter rektorja dr. Marušiča ne obstaja, vsaj kar se tiče zadev, ki jih za nekatere zaposlene na UP vodimo v naši pisarni. V nekaterih zadevah je prav za konec januarja razpisana obravnava na sodišču.

ODVETNIŠKA DRUŽBA FAŠUN, MELIHEN, MILAČ, STROJAN, O.P., D.O.O., PETER FAŠUN, ODVETNIK