Nekaj krokodilov se je sicer vrnilo, najmanj polovica pa je še vedno pogrešanih. Eden od krokodilov je zašel tudi na bližnje šolsko igrišče. »Najprej smo imeli na farmi samo nekaj krokodilov, danes pa jih je že nekaj tisoč,« je rekel Zane Langman, sorodnik lastnika farme Rakwena. »Skušamo jih vse poloviti nazaj. Pomagajo nam tudi sosedi, ki sporočijo, če kakšen zaide na njihovo posest,« je še dodal.