Možina je opozoril, da je primer strokovno izjemno zahteven in zapleten. Odločitev zbornice je tako v veliki meri temeljila na ugotovitvi mednarodnih strokovnjakov, da sicer ob nespornem dejstvu, da je bilo zdravljenje neustrezno in nepravočasno, ni mogoče z gotovostjo trditi, da bi bil izid kaj drugačen tudi, če bi zdravljenje bilo pravočasno in ustrezno.

Dejal je tudi, da so pri odločitvi upoštevali, da Kaničeva že desetletja dela vzorno, korektno in brez pritožb na enem najzahtevnejših delovišč, ki obstajajo v medicini. Prav tako so upoštevali, da je zdravnica dogodek obžalovala, in da se je že strokovno izpolnjevala na ugledni kliniki s področja presnovnih bolezni.

Pri odločitvi so upoštevali tudi obširno svetovno literaturo s tega področja, v največji meri pa so se oprli na pravnomočno kazensko sodbo mariborskega sodišča, ki je Kaničevo spoznalo za krivo. V skladu z 149. členom zakona o splošnem upravnem postopku, je upravni organ, ki vodi postopek, pri svojih dejanjih vezan na ugotovitve pravnomočne kazenske obsodbe.

"V tem tragičnem dogodku smo izgubili prav vsi," je poudaril Možina in dodal, da je "izguba za starše nepopisna, dolgotrajni dogodki in postopkovne napake na zbornici pa mečejo slabo luč na zdravniško organizacijo in posledično na vse slovenske zdravnike". Ob tem pa meni, da izgublja tudi slovenska javnost, če se zbudi sum v nepristranskost zdravniških organizacij ali zdravnikov pri tako tragičnih dogodkih. Dejal je, da je v dogodku izgubila tudi Kaničeva, katere čakanje na odločitev je zelo obremenjujoče.

Povedal je, da je dogodek za zbornico v poduk, da je treba pritožbene postopke voditi skladno s pristojnostmi in zakoni, predvsem pa hitro, korektno in brez napak. Zato so že pripravili podlage in spremembe pravilnikov, ki bodo to tudi omogočile. Hkrati se zavedajo, da je potreben mnogo večji posluh za bolnike, ki utrpijo neželeni izid zdravljenja, ter za svojce žrtev tragičnih dogodkov.

"Za zdravnike in zbornico tragični dogodek in ga obžalujemo ter hkrati opomin za še bolj zavzeto delo pri našem poslanstvu," je dejal Možina. Prepričan pa je, da ta dogodek ne more zastreti nespornega dejstva, da je kakovost slovenske medicine primerljiva z najbolj razvitimi evropskimi državami.