Komenda.Odstopne izjave so konec lanskega leta podali štirje od sedmih članov nadzornega odbora, vključno s predsednico. Z imeni in izjavami o razlogih za odstop se v medijih več ne želijo izpostavljati, saj jim je župan Tomaž Drolec očital, da so z opozarjanjem na napake in prijavami že dovolj oblatili občino. Tako zdaj v občini, kjer bi se morali poleg tekočih zadev in ob odprtem nadzoru izdelave projektne dokumentacije Medgeneracijskega centra Komenda po ugotovitvah protikorupcijske komisije nadzorniki spopasti še s sumi korupcijskega ravnanja Drolca, nimajo niti opravilno sposobnega nadzora. Nadomestne člane bodo izbirali na februarski seji.

Drolec je na zadnji lanski seji občinskega sveta med drugim modroval, da v drugih občinah nadzorniki bdijo predvsem nad porabo drugih proračunskih porabnikov, pri njih pa prežijo predvsem nad delom občinske uprave in župana. »Namesto da iščejo naše napake, nas prijavljajo in blatijo občino, bi nam lahko pomagali,« jim je očital in dodal, da so občino zaradi »spornega posojila« zaradi njih po vseh medijih obravnavali kot eno najbolj zadolženih, čeprav se zdaj spet vračajo med normalne. Sporni dolg pa so po županovem prepričanju že takrat »vzeli sami sebi«.

Član nadzornega odbora v odstopu, ki ne želi biti imenovan, znova pojasnjuje, da so zahtevali, da občina prijavi sporno posojilo Poslovne cone Komenda (PCK) ministrstvu za finance zato, ker se občina ne sme zadolževati pri podjetjih in je v zaključnem računu sporno posojilo v vrednosti 5,6 milijona evrov navajala kot udeležbo na dobičku. Pri nadzoru v PCK so ugotovili tudi namerno izčrpavanje podjetja z visokimi plačili za svetovanja raznim slamnatim podjetjem in mesečno celo županu, ki je po ugotovitvah nadzornega odbora s PCK sklenil pogodbo za svetovalno in poslovno sodelovanje. »Menim, da gre za kolizijo interesov in župan ne sme sočasno zastopati interesov občine, v PCK pa igrati vloge svetovalca,« vztraja nadzornik in dodaja, da tega nadzora niso končali, saj so dokumentacijo že 2011 predali organom pregona.

V odstopni izjavi je nadzornik navedel še, da odstopa, ker župan ves čas namerno ovira delo nadzornega odbora in prekoračitev sredstev za povečan obseg dela žaljivo primerja z delovanjem športnega društva. Nadzorni odbor je namreč tudi lani, ko so mu ob povečanem obsegu dela prepolovili sredstva, porabil toliko kot prej. Obseg dela povečuje tudi zahteva protikorupcijske komisije o sumih korupcijskega ravnanja Drolca pri razpolaganju s premoženjem občine in pristopu k dolgu pravne osebe. Sumi so povezani s prodajo zemljišč družbe IGRM v vrednosti 791.100 evrov in stroški za gradnjo hlevov, saj pogodbe kljub neizpolnjenim pogojem niso razveljavili. Komisija je nepravilnosti zaznala tudi pri dolgu družbe Hades trgovina, ki naj bi pridobila 6,8 milijona bančnih posojil.

Drolec na naša vprašanja še ni odgovoril.