Kočevje.Štirinajst svetnikov v petindvajsetčlanskem kočevskem občinskem svetu se zavzema, da bi okoli milijon evrov dobička Lekarne Kočevje namenili za brezplačna cepljenja, nakup zdravstvene opreme in izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev v občini. »Glede na splošno stanje zdravstva v Sloveniji in na Kočevskem ne verjamemo, da Zdravstveni dom Kočevje ne potrebuje tega denarja. To se namreč ob ne najmodernejši opremi Zdravstvenega doma Kočevje, samoplačniških ambulantah in dolgih čakalnih vrstah pri določenih preiskavah ne sliši prepričljivo,« so zapisali svetniki v pismu, ki so ga minuli teden poslali Andreji Rako, direktorici Zdravstvenega doma Kočevje.

Bojijo se nenamenskega trošenja dobička

Osem svetnikov Socialnih demokratov, dva svetnika Zares, svetnica SNS in svetniki Marjan Hočevar, Marko Vizjak in Amanda Eržen so v pismu našteli trinajst predlogov za porabo denarja, ki že skoraj dve leti leži na banki. Lekarna Kočevje je imela namreč že leta 2011 1,3 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki, a občina tega denarja ni mogla prenesti v svoj proračun. Razlog tiči v odloku o ustanovitvi omenjenega javnega zavoda, ki bi ga bilo treba spremeniti. Kočevski župan Vladimir Prebilič je sicer konec istega leta občinskemu svetu predlagal spremembe odloka, med njimi tudi tistega člena, ki bi omogočil prenos dobička lekarne na občino. Vendar je večina svetnikov ta predlog zavrnila. »Odloka nismo podprli, ker bi bil denar porabljen nenamensko,« pojasnjuje svetnik Marko Vizjak. »Denar se mora porabiti izključno za zdravstvene namene,« poudarja vodja svetniške skupine Socialnih demokratov Vesna Lisac. Podpisani svetniki so še prepričani, da imajo dovolj časa pred uveljavitvijo zakona o lekarniški dejavnosti, ki predvideva preusmeritev dela presežkov lekarn v posebni sklad.

Brezplačna cepljenja, nova oprema in obnove

Štirinajst kočevskih svetnikov sedaj čaka na finančno ovrednotenje vseh trinajstih predlogov in strokovno oceno direktorice kočevskega zdravstvenega doma. Nato pa bodo – tako trdijo – na seji potrdili porabo denarja za predlagane namene. Svetniki predlagajo: brezplačno cepljenje proti klopnemu meningitisu, brezplačno cepljenje proti gripi, obnovo prostorov in nakup aparatur za fizioterapijo, ureditev laboratorija in prostorov za patronažno varstvo, prenovo prostorov in nakup opreme v zdravstveni postaji Kočevska Reka, zagotovitev stalne prisotnosti medicinske sestre in avtomobila v zdravstveni postaji Predgrad, nakup modernejše opreme za urgenco, izdelavo dokumentacije za nov urgentni center v Kočevju, nakup novih reševalnih vozil, uvedbo že izgubljenih specialističnih ambulant, štipendijo za dva zdravnika, ureditev ambulant s prostori za posege ter menjavo azbestnih nadstreškov in dela azbestne strehe.