Rezultati in raziskave kažejo, da druženje otrok, mladine in starejših s psi bistveno pripomore pri zdravljenju in rehabilitaciji. Zavod PET izvaja terapije s pomočjo psa, ki potekajo individualno ali v skupini. Poleg terapij in aktivnosti z motivacijskimi, izobraževalnimi, rekreacijskimi in terapevtskimi koristmi, Zavod PET izvaja tudi posebne programe kot sta izobraževanje in branje s pomočjo psa.

Izvajanje terapij s pomočjo psov vedno bolj podpira tudi medicinska stroka. Raziskave so pokazale, da lahko prisotnost psa znižuje krvni tlak in srčni utrip človeka. Tako lahko prisotnost in dotikanje psa pomirjata človeka in zmanjšujeta fizično bolečino ter psihično nelagodje. Terapija s psom vpliva na telesni, mentalni, socialni in kognitivni vidik ter tudi na govor in komunikacijo. Obisk terapevtskega para, med drugim, pripomore tudi k izboljšanju motoročnih sposobnosti, zmanjševanju anksioznosti, povečanju pozornosti, izboljšanju izražanja čustev in povečanju samospoštovanja ter samovrednotenja. Terapije s psi izboljšujejo tudi socialne spretnosti, izboljšujejo pozornost, spomin, branje in razumevanje besedila ter sposobnost reševanja problemov.

Na novinarski konferenci je Zavod PET opozoril tudi na neurejeno področje posredovanja s pomočjo psov v Sloveniji. Področje namreč ni urejeno z enotnimi standardi, prav tako pa ni zakonsko določeno, kdo se sme ukvarjati s posredovanjem s pomočjo psa, kakšno je zahtevano izobraževanje ter priporočila in kdo sme šolati pse pomočnike (med katere spadajo tudi terapevtski psi). Inštruktorji se tako poslužujejo specialnega izobraževanja v tujini, vsako društvo ali organizacija, ki se ukvarja s posredovanjem s pomočjo psa pa običajno deluje glede na lastna priporočila in standarde za tovrstno posredovanje. Z namenom, da se tovrstna problematika prične pri nas urejati čim prej, namerava Zavod PET vložiti pobudo na Ministrstvo za zdravje RS.