Po Penkovem mnenju je neutemeljen sam postopek proti Kaničevi pred zbornico. Poudaril je namreč, da je bil postopek zoper Kaničevo pred zbornico enkrat že pravnomočno končan. Takrat je mariborska pediatrinja prejela opomin, ki je bil javno objavljen, naloženo ji je bilo še dodatno izobraževanje, ki ga je Kaničeva že opravila.

Ponavljanja ne služijo nikomur

»Takšna ponavljanja ne služijo ničemur, le obujanju spomina na tragični dogodek, ki bi moral biti že zdavnaj puščen v miru,« meni Penko. Poleg tega zbornica po njegovem mnenju ne bi smela sprejeti strožje odločitve od tiste, ki je bila sprejeta v prvem postopku. Takrat so nameravali Kaničevi odvzeti licenco za dva meseca, je odločbo ministrstvo za zdravje kot drugostopenjski organ razveljavilo in zadevo vrnilo zbornici v ponovno odločanje.

Poleg tega bodo ugovarjali tudi zaradi zastaranja postopka, ker so od dogodka minila že več kot štiri leta, s čimer zadeva po njegovih besedah zastara.

Možna tudi tožba na upravnem sodišču

Penko tudi navaja, da se je zbornica pri odločitvi oprla na kazensko sodbo mariborskega sodišča, ki je Kaničevo spoznala za krivo kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja. A po njegovem mnenju se zbornica napačno sklicuje na odločbo, češ da je vezana na odločitev sodišča.

Penko se zoper odločbo pritožil na ministrstvo za zdravje. Če ministrstvo ne bo odločilo njim v prid, pa bodo vložili tožbo na upravno sodišče. A Penko meni, da zadeva ne bo šlo tako daleč.

Odvetnik Kaničeve je hkrati opozoril, da po eni strani zbornica ne sme izreči ostrejše kazni kot v prvem postopku, po drugi strani pa takšne, kot je v prvem postopku, ne sme izreči za očitane nepravilnosti. »Zbornica se je znašla v začaranem krogu, iz katerega bi lahko izstopila edino na način, da bi postopek zoper Kaničevo ustavila,« še meni Penko.

O licenci odločali že leta 2009

Upravni postopek odvzema licence Kaničevi je bil sicer uveden potem, ko je nadzor upravne inšpekcije na zdravniški zbornici pokazal, da zbornica na napačen način vodi postopke odločanja o odvzemu licence zdravnikom.

Sicer pa je zbornica o licenci Kaničevi enkrat že odločala, leta 2009. Takrat je o tem odločalo razsodišče zbornice. Prvostopenjski senat razsodišča je Kaničevi odredil dvomesečni odvzem licence. Njen zagovornik pa se je na to odločitev pritožil, nato pa je drugostopenjsko razsodišče o primeru odločalo dvakrat.

Prvič je Kaničevi odredilo javni opomin in trimesečno izobraževanje, nato pa je senat drugostopenjskega razsodišča primer obravnaval še enkrat. Takrat so odločili, da se zdravnici licenca odvzame za štiri mesece in ji naložili trimesečno dodatno strokovno izobraževanje. Kaničeva se je na odločitev razsodišča znova pritožila, nato pa je skupščina zbornice odločila, da se Kaničevi izreče javni opomin in trimesečno dopolnilno strokovno izobraževanje. Slednje je Kaničeva tudi opravila.