Prisotnost psa znižuje tudi krvni tlak in srčni utrip človeka, tako lahko prisotnost in dotikanje psa pomirjata človeka in zmanjšujeta fizično bolečino ter psihično nelagodje. Terapija s psom vpliva tudi na telesni, mentalni, socialni in kognitivni vidik ter tudi na govor in komunikacijo, so še pojasnili na Zavodu PET.

Zavod je bil sicer ustanovljen sredi oktobra leta 2011, danes pa združuje in povezuje prostovoljce, ki s terapevtskimi psi že več let aktivno opravljajo aktivnosti in terapije s pomočjo psov v bolnišnicah in zavodih, kot so Pediatrična klinika Ljubljana in Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča. Aktivnosti s psom izvajajo tudi v vrtcih in osnovnih šolah po vseh Sloveniji.

Zavod PET pa opozarja tudi na neurejeno področje posredovanja s pomočjo psov v Sloveniji, saj slednje ni urejeno z enotnimi standardi, prav tako pa ni zakonsko določeno, kdo se sme ukvarjati s posredovanjem s pomočjo psa, kakšno je zahtevano izobraževanje ter priporočila in kdo sme šolati pse pomočnike.

Z namenom, da se tovrstna problematika prične pri nas urejati čim prej, namerava Zavod PET vložiti pobudo na ministrstvo za zdravje.