Zasnovo novega ciklusa debatnih večerov so predstavili člani upravnega odbora Slovenskega centra PEN Tone Peršak, pisatelj Jani Virk in zgodovinar Peter Vodopivec. Po besedah Toneta Peršaka, podpredsednika PEN, je namen teh debatnih dogodkov odpiranje tem, ki niso strogo dnevnopolitične, ampak bodo poskušali na njih na dan privesti razloge, zakaj se določene stvari v današnji družbi dogajajo. Kot dodaja Jani Virk, bo glavni namen razprav, da »razširimo in redefiniramo polje javnega prostora v Sloveniji – ta je postal nek podsistem zase, čeprav bi moral biti polje, v katerem se večina državljanov prepoznava«.

Zakaj je tako, kot je?

Tone Peršak pravi, da je bilo pred približno petimi leti, ko so začeli z organizacijo tovrstnih debat, bistveno manj javnega dialoga, saj »smo še živeli v iluziji, da so praktično vse stvari urejene«. Debate slovenskega centra PEN so bile že od začetka usmerjene v dva dela: na eni strani so se ukvarjali z refleksijo kulturno-političnih in družbenih razmer v Sloveniji, po drugi strani pa so poskušali področje kulturne politike umestiti v širši regijski prostor. »Posebno pomembna je organizacija teh večerov v današnjem času, za katerega vemo, da je politično in kulturno zelo dramatičen,« poudarja Peršak. Po njegovih besedah namen ni ta, da bi trenutnemu predsedniku vlade dopovedovali stvari, ki jih on morebiti ne ve, ampak želijo odpirati teme, s katerimi bi odkrili razloge, zakaj je po dvajsetih letih stanje družbe takšno, kot je. Ali natančneje: zakaj ima kultura občutek, da je v družbi odrinjena? Zakaj ima še cela vrsta strok občutek, da so postavljene ob rob in da se nihče ne zmeni za to, kar govorijo?

Peter Vodopivec se je navezal na prvo temo v sklopu debat, opredeljeno kot Etična izhodišča za izhod iz krize, in poudaril, da razprava ne bo tekla samo o etičnih izhodiščih, ampak tudi o vprašanjih družbenih in ekonomskih razvojnih konceptov, s katerimi se sooča celotna Evropa. Dotaknil se je tudi širšega dialoga v družbi in – po njegovem prepričanju – enega glavnih problemov v Sloveniji, ki je ta, »da tistega resnično kreativnega dialoga ni«.

O morali in kulturnih vzorcih

Debatni večeri po besedah Virka ponujajo priložnost, da se v obtok ponovno spravi ideje, ki bodo razširile javni prostor in ponujale nabor tem, iz katerih bo lahko politika črpala usmeritve, ki bodo bolj v interesu državljanov. Sklene: »Nočemo biti iz generacije v generacijo talci neke ne povsem dorečene države, kjer se zdi, da politične garniture pravzaprav razumejo mandate na način, da so gospodarji države, državljani pa mislimo, da morajo biti zgolj dobri oskrbniki.«

Prvi debatni večer, ki bo potekal že konec januarja, se bo torej dotaknil vprašanja »prave krize« zahodne civilizacije, namreč krize moralnih vrednot. Tema Drugačna kultura za drugačno družbo bo februarja udeležencem predstavila vprašanje ustreznosti prevladujočih kulturnih vzorcev v obdobju vsakodnevnih družbenih prelomov. Tretji debatni večer bo v ponoven razmislek ponudil Pirjevčevo razpravo Hlapci, heroji, ljudje in njeno navezavo na sedanje razmere. Aprila se bodo sodelujoči v diskusiji Kaj je danes avantgarda? ali Kaj prihaja po postmoderni dotaknili še vprašanja o naravi umetnosti oziroma širše kulture v času, ko znane opredelitve na neki način ne zadoščajo več. Cikel debatnih večerov se bo končal jeseni z diskusijo o socialno usmerjenih ustvarjalcih sodobne poezije.