Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) bi rado racionaliziralo svoje dejavnosti na področju promocije kulture na Dunaju. V ta namen si je zamislilo ukinitev Slovenskega kulturno-informacijskega centra (Skica) in prenos njegovih dejavnosti na tam prav tako delujoči Slovenski znanstveni inštitut (SZI). Slovenija, ki svojih kulturnih inštitutov nima v nobeni drugi državi, ima namreč s Skico in SZI na Dunaju kar dve izpostavi, ki promovirata slovensko kulturo – kar se zdi MIZKŠ eno preveč.

S svojo namero je MIZKŠ že seznanilo ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) in ga zaprosilo, da prek slovenskega veleposlaništva na Dunaju izpelje vse potrebne postopke. Obe ministrstvi sta namreč za financiranje in upravljanje centra skrbeli skupaj. Vendar pa se je zunanji minister Karl Erjavec na namero MIZKŠ odzval s presenečenjem, saj gre od vsega začetka za skupno pobudo obeh resorjev, ki sta v ustanovitvi prvega tovrstnega slovenskega centra v tujini videla dolgoročne koristi. Na ministra Žigo Turka je naslovil pobudo za čimprejšnji sestanek z namenom ohranitve Skice. Uradno stališče MZZ je, da se je Skica uveljavila kot inštitucija, ki ključno prispeva h kulturni prepoznavnosti in promociji Slovenije v Avstriji in širšem srednjeevropskem prostoru.

V roke dobremu gospodarju?

Kakšna pa je institucija, na katero želi MIZKŠ prenesti dejavnosti Skice? To je institucija, ki organizira predvsem predavanja, simpozije in gostovanja znanstvenikov. Nudi tudi tehnično in administrativno pomoč znanstvenikom ter informacije v zvezi z raziskovalnim, tehnološkim in izobraževalnim sodelovanjem. Med njene dejavnosti sodi tudi promocija slovenske kulture v Avstriji. Pred natanko letom dni je odmevala zgodba o razrešitvi direktorja inštituta Vincenca Rajšpa, ki je bil do tedaj zaradi očitkov o negospodarnem vodenju inštituta večkrat pod drobnogledom institucij. Rajšp je bil sicer na mesto direktorja kasneje ponovno imenovan in je njegov aktualni vodja. Kadrovski resursi SZI so omejeni, saj inštitut ob direktorju zaposluje le še tajnico.

Sicer pa Skico vseskozi podpira tudi slovensko veleposlaništvo na Dunaju in ji je po informacijah z MZZ pripravljeno nuditi tudi prostore. Veleposlanik Aleksander Geržina je za Dnevnik povedal, da ga predlog MIZKŠ neprijetno preseneča, saj za ukinitev Skice ni nobenega tehtnega, argumentiranega razloga. »Želeli bi vedeti, kaj vodi MIZKŠ pri tej odločitvi.« Pravi še, da je do sredine prejšnjega leta SZI organiziral skoraj izključno predavanja s področja zgodovine. Zato tudi misli, da SZI dejavnosti Skice verjetno ne more razvijati enako uspešno. »Osnovna ideja pri ustanovitvi Skice je bila, da začnemo Slovenijo predstavljati na širok, vsestranski način, namesto na enostranski način, kot so to počele organizacije pred Skico.«

Paradoks visokih stroškov

Vsekakor so tudi na strani MIZKŠ nekateri vidiki predloga še nedorečeni. Sredstva za delovanje bodo ohranili nespremenjena, kot so zagotovili, z ukinitvijo pa bi prihranili sredstva za materialne stroške, stroške za obratovanje ter stroške za plačo zaposlenega. Vendar bi sofinancerji z racionalnim ukrepanjem materialne stroške lahko prihranili že poprej. Program, ki ga je vodja Skice Ana Novak pripravila za leto 2013 in doslej ni bil potrjen, bi stal 90.000 evrov oziroma 128.300 evrov, če bi dosegli ureditev, po kateri Skici ne bi bilo več treba plačevati najemnine (oziroma uporabnine) za poslovne prostore in stanovanje za umetnike v stavbi Korotana. Slednja je namreč last države Slovenije, na nepotrebno visoke stroške opozarja Novakova.

Sicer pa bi se po predlogu MIZKŠ načrtovanje dejavnosti Skice po njeni ukinitvi preneslo v pristojnost direktoratov za ustvarjalnost in kulturno dediščino, ki delujeta v okviru ministrstva. To je vsekakor nenavadna odločitev ali pa gre za zgolj nepopolno predstavljeno informacijo, saj na vseh drugih ravneh odločitve o javnem financiranju programov in projektov sprejemajo strokovne komisije. Izbiranje projektnih partnerjev pa že doslej, kot kaže, ni bilo transparentno in predmet nadzora, saj po besedah Novakove center ni izvajal javnih razpisov. Na pomen Skice vodja med drugim opozarja v luči dejstva, da deluje v eni najpomembnejših kulturnih prestolnic: »Tu smo v središču srednje Evrope, od tod vstopamo v celoten nemško govoreči prostor, tu nas vidi vzhodna Evropa.«