Na službi za javna naročila Mestne občine Ljubljana so potrdili, da so v ponedeljek odločili, kateri od ponudnikov bo pripravil projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo obnove Hale Tivoli. Izvedeli smo, da bo občina posel zaupala družbi Kastel, ki je dala bistveno nižjo ponudbo od Elee iC in družbe Protim Ržišnik Perc, ki ju je občina skupaj s Kastelom povabila na pogajanja.

Občini želijo veliko sreče pri prenovi

Andrej Ržišnik iz družbe Protim Ržišnik Perc je dejal, da se bodo pritožbi poskusili izogniti, da pa je v tem trenutku še ne more povsem izključiti. »Roki za izdelavo dokumentacije so tako zaostreni, da ne želimo ogroziti projekta. Želimo pa mestni občini veliko sreče,« je dejal Ržišnik. Dodal je še, da se mu občina zdi zelo pogumna, da posel zaupa družbi, ki praktično nima prometa in ki jo vodi upokojenec. K temu se je pridružil tudi Angelo Žigon iz družbe Elea iC, ki je poudaril, da je pod okriljem Elee združenih več kot 100 projektantov.

Ko smo včeraj govorili z njim, Peter Zupan iz zmagovalnega Kastela še ni vedel, ali je bila ravno njegova družba izbrana. »Glede na to, da sem dal najnižjo ponudbo, pa bi res lahko bil izbrani izvajalec,« je dejal Zupan, ki je že na odpiranju ponudb na ta javni razpis odbijal očitke, da gre za vnaprej dogovorjen posel, saj je občina razpisala le deset dni za izdelavo dokumentacije, kar je vzbudilo sum, da potrebna dokumentacija morebiti že pripravljena čaka na zaključek javnega razpisa, ki naj bi bil torej zgolj formalnost.

Poznavanje Hale Tivoli Kastelova prednost

Na razpis se je Zupan kljub kratkemu roku za izdelavo projektne dokumentacije prijavil zato, ker lahko izbrani izvajalec po njegovem mnenju dokumentacijo začne izdelovati, še preden sklene pogodbo. Poleg tega je Zupan lansko leto za zavod Šport Ljubljana pripravil idejni projekt prenove Hale Tivoli, v preteklosti pa je sodeloval pri prenovi dvorane, zato naj bi imel veliko znanja o hali, kar mu daje prednost pri tej nalogi. »Dela se bom lotil takoj, ko bom videl pismo občine, da sem bil izbran,« je Zupan zagotovil včeraj.

Čeprav bi Zupanu pritožbe na izbor izvajalca šle na roko, saj bi z njimi pridobil dodaten čas, kaže, da pritožb ne bo. Tudi Elea se namreč ne namerava pritožiti, saj je po Žigonovih besedah postopek pogajanj potekal korektno in nanj nima pripomb. »Razpisni pogoji pa niso bili korektni, a bi se nanje morali pritožiti prej, ne šele zdaj,« je dejal Žigon in poudaril, da s tem razpisom ne namerava več izgubljati časa in da se bo raje boril za druge projekte. Glede na to, da pritožb po vsej verjetnosti ne bo, bo občina pogodbo sklenila, ko se izteče rok za pritožbe. Kastel bo nato imel deset dni časa, da pripravi vso potrebno dokumentacijo, projektne pogoje, soglasja in dovoljenja pa naj bi pridobivala mestna občina sama.

Protikorupcijsko komisijo pritegnil razpis

Omenjeni razpis je očitno sprožil zanimanje komisije za preprečevanje korupcije, saj je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije na svoji spletni strani objavila odgovor na prošnjo komisije po mnenju o možnosti izdelave projektne dokumentacije v tako kratkem času. Zbornica, ki je najprej zahtevala razveljavitev razpisa, je po sestanku z mestno občino sklenila, da pri tej zahtevi ne bo vztrajala.

Na sestanku naj bi občina predstavnikom zbornice pojasnila časovni potek aktivnosti, obrazložila, da gre za izredne razmere in da Hale Tivoli do evropskega prvenstva v košarki ne bodo mogli prenoviti. Arhitekturna zbornica je očitno razumela stisko občine, ki je pridobila zelo potrebna državna sredstva za sofinanciranje obnove. Kljub temu pa je zbornica občino opozorila, da dobro pripravljeni projekti lahko skrajšajo čas izvedbe prenove, zmanjšajo možnosti napak in dodatnih stroškov ter zagotovijo kakovostno gradnjo.